Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech I. (31.5.2017 Praha)

28.6.2017, , Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz), Délka videa: 03:01:31

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny. Záznam první části semináře, který se konal 31.5.2017 v Praze.

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny. 

Záznam první části semináře, který se konal 31.5.2017 v Praze. 

Cílem semináře bylo zprostředkovat profesní hlediska zúčastněných osob a jejich kombinací přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak také k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků vyplývajících z jejich vlastního profesního působení a následné výměně zkušeností. 

Zpráva z akce ZDE. O semináři referovala také redakce portálu BOZP-info

Seminář opakujeme 3.10.2017 v Olomouci. Podrobnosti >>ZDE<<

***

(1)
Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP

Robert Křepinský - OZO v prevenci rizik, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS

  • význam školení o předpisech z BOZP, jeho obsah, zaměření s ohledem na prevenci, výstupy, dokumentace, vnitropodnikové bezpečnostní předpisy, význam systému kontroly a vyžadování dodržování předpisů o BOZP,
  • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů (vnitropodnikové – orgány inspekce práce – báňské úřady), výstupy, součinnost s poškozeným a odborovými orgány, sankce,
  • záznamy v knize úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
  • nemoci z povolání, ohrožení nemocemi z povolání.

(2)
Poškození zdraví z práce a pracovnělékařské služby

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA - přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání

  • od podezření na existenci nemoci z povolání až k jejímu ohlášení, role orgánů hygienické služby, a státního dozoru, zdravotnická zařízení, 
  • výklad pojmu „nemoc z povolání“ a termínů s tím souvisejících, problematika posuzování a uznávání nemocí z povolání,
  • lékařské prohlídky, lékařské posudky, působnost a pravomoci lékařů pracovnělékařských služeb,
  • informace o připravované novele zákona o specifických zdravotních službách a změnách, které do systému vnese, zkušenosti s dosavadní úpravou. 

Lektor

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř CSc. MBA

přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole.  

Soubory ke stažení

04_RK_prez.pdf 0.46 MB
06_EH_prez.pdf 0.46 MB
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: