dnes je 25.5.2024

Input:

BOZP brigádníků

29.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4
BOZP brigádníků

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ust. § 3, § 32, část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ust. § 365 a následující.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 59.

 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

 • Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zejména ust. hlavy III – Závazky z deliktů

Charakter brigádnické práce:

V praxi se často setkáváme s tím, že někdo byl na brigádě, v zaměstnání shání nebo mají brigádníka a podobně. Jako brigáda bývá označován takový druh pracovní činnosti, který má charakter výpomocné často krátkodobé práce. V zákoníku práce a vůbec v pracovním právu se tento pojem nevyskytuje, nicméně v praxi je běžně používán. Charakteristickými rysy brigády jsou:

 1. nejedná se o dlouhodobou pracovní činnost,
 2. zpravidla se nejedná o systematickou pracovní činnost.

Brigádnické práce

Brigádnická práce se využívá se především na práce:

 • sezónního charakteru (sklizeň jahod, vína, chmelu, žně, výsadba lesních stromků, práce při odstraňování následků lesních kalamit),

 • nárazové práce (úklid bytů v novostavbě, hostesky na kongresech) a

 • jako zástup za chybějícího pracovníka.

Právní režim brigádnické práce

Právní režim práce brigádníka může být různý. Brigáda může být:

 1. placená (mzda, plat nebo odměna). Pracovní zapojení formou placené brigády vyhledávají především studenti, důchodci a další fyzické osoby, jako vedlejší
Nahrávám...
Nahrávám...