dnes je 23.2.2020

Input:

Budoucí význam dat velkého objemu (Big Data) a umělé inteligence (AI) pro účinnost inspekcí

19.5.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Využívání dat velkého objemu (Big Data) v kombinaci s technologiemi strojového učení (Machine Learning) se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se zabývají přínosy a možnými riziky využívání výsledků tohoto rozvoje digitálních technologií pro BOZP. První z těchto článků, který se týká využívání dat velkého objemu ke zvýšení účinnosti inspekcí, se zabývá otázkou identifikace subjektů pro inspekce BOZP.

Druhý článek uvádí základní přehled o tom, kde a jak se umělá inteligence uplatňuje, například při rozhodování v oblasti lidských zdrojů