Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Charakteristika činnosti ve školství

20.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2
Charakteristika činnosti ve školství

JUDr. Eva Dandová

Práce ve školství s sebou nese řadu odlišných znaků oproti ostatním rezortům tzv. nepodnikatelské sféry. To je dáno již samotnými kompetencemi ředitele školy. Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby (a to jak veřejné, tak soukromé) a rozhoduje – jak stanoví školský zákon - ve všech záležitostech, které se týkají vzdělávání a školských služeb podle tohoto zákona, pokud nejsou výslovně svěřeny jinému orgánu (např. zřizovateli), přestože tyto kompetence nemusí být v zákoně výslovně specifikovány. Ředitel školy tedy v praxi plní dvojjedinou roli – z pohledu zákoníku práce je statutárním orgánem, neboť vůči pedagogickým pracovníkům vystupuje z pozice zaměstnavatele a zajišťuje jejich BOZP a druhou roli plní vůči žákům.

V praxi řídit školu není jednoduchá záležitost. Z pohledu zákoníku práce a zejména zákona o zajištění dalších podmínek BOZP platí, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí ohrožení BOZP zaměstnanců ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, na základní znalosti a dovednosti zaměstnanců a na počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: