dnes je 28.5.2024

Input:

Charakteristika činnosti ve školství

20.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2
Charakteristika činnosti ve školství

JUDr. Eva Dandová

Práce ve školství s sebou nese řadu odlišných znaků oproti ostatním rezortům tzv. nepodnikatelské sféry. To je dáno již samotnými kompetencemi ředitele školy. Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby (a to jak veřejné, tak soukromé) a rozhoduje – jak stanoví školský zákon - ve všech záležitostech, které se týkají vzdělávání a školských služeb podle tohoto zákona, pokud nejsou výslovně svěřeny jinému orgánu (např. zřizovateli), přestože tyto kompetence nemusí být v zákoně výslovně specifikovány. Ředitel školy tedy v praxi plní dvojjedinou roli – z pohledu zákoníku práce je statutárním orgánem, neboť vůči pedagogickým pracovníkům vystupuje z pozice zaměstnavatele a zajišťuje jejich BOZP a druhou roli plní vůči žákům.

V praxi řídit školu není jednoduchá záležitost. Z pohledu zákoníku práce a zejména zákona o zajištění dalších podmínek BOZP platí, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na nebezpečí ohrožení BOZP zaměstnanců ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele, na základní znalosti a dovednosti zaměstnanců a na počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi

Nahrávám...
Nahrávám...