dnes je 1.10.2023

Input:

Chemická ochrana rostlin

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2.1
Chemická ochrana rostlin

Ing. Pavel Petrů

Ošetřovat zemědělské kultury zdraví škodlivými látkami mohou jen osoby odborně a zdravotně způsobilé, které jsou seznámeny s účinky a způsoby zacházení s pesticidy, ochrannými opatřeními a zásadami první pomoci. Práce s chemickými přípravky řeší část 9/4.

Látky jsou dodávány v balení (l,5, 10 a 20 litrů), lze tak předejít riziku kontaktu s látkou při jejím vypouštění nebo přečerpávání.

Při nakládání s chemickými přípravky v zemědělství je třeba dodržovat tyto požadavky:

  • zajistit, aby, pokud dochází k přečerpávání z většího balení, zůstaly obaly přípravků na ochranu rostlin řádně označeny i v průběhu jejich používání,

  • nepřečerpávat tyto přípravky do lahví obvykle používaných pro osvěžující nápoje,

  • neodkládat obaly přípravků na místech, kde zaměstnanci nepředpokládejí jejich výskyt (např. stoly v šatnách, kancelářích apod.).

Skladování přípravků

Skladování přípravků musí:

  • chránit okolní prostředí před vlivy skladovaných přípravků, a to i při havárii, požáru nebo záplavě

  • chránit přípravky před povětrnostními vlivy,

  • zabránit proniknutí skladovaných přípravků do podloží a veřejné kanalizace

  • umožňovat bezpečnou manipulaci s přípravky – aby nedošlo k porušení jejich obalů, uzávěrů a označení,

  • umožňovat očistu předmětů a ploch ve skladovacím prostoru,

  • umožňovat skladování v souladu s podmínkami uvedenými v příbalové dokumentaci nebo na etiketě výrobku,

  • dbát na řádné uskladnění přípravků v originálních obalech podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a vést dokladovou evidenci o příjmu

Nahrávám...
Nahrávám...