dnes je 25.5.2024

Input:

Další bezpečnostní požadavky na provoz pojízdných zařízení

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.4
Další bezpečnostní požadavky na provoz pojízdných zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Ustanovení Přílohy 3 nař. vl. č. 378/2001 Sb.se vztahují na pojízdné pracovní stroje, vozíky motorové, nemotorové i vysokozdvižné a jiná pojízdná zařízení.

Pojízdná zařízení

U pojízdných zařízení musí být zajištěno:

  • obsluha řídící zařízení musí být chráněna proti riziku poškození zdraví zachycením pojezdovými částmi,

  • hnací zařízení musí být vybaveno zařízením proti jeho poškození v důsledku zadření, zachycení, zaseknutí, uváznutí (není-li to možné musí být provedena všechna dostupná opatření),

  • pohonné jednotky musí být provozuschopné i při znečištění nebo poškození,

  • zařízení řízené obsluhou musí být zabezpečeno proti převrácení za běžných podmínek omezením naklonění, dostatečným prostorem pro obsluhu nebo jinak; ochranná konstrukce není třeba pokud je zařízení stabilizováno nebo konstrukce zařízení znemožňuje převrácení; při riziku přimáčknutí obsluhy při převrácení musí být použito jen zařízení se zádržným systémem (bezpečnostní pásy).

Pojízdné zařízení, které může ohrozit zaměstnance v jeho blízkosti, musí mít:

  • zabezpečení proti zneužití nepovolaným zaměstnancem,

  • zařízení pro minimalizaci následků kolize (při pohybu více

Nahrávám...
Nahrávám...