dnes je 28.2.2024

Input:

Další stroje na obrábění kovů

3.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.9
Další stroje na obrábění kovů

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika dalších strojů

Mezi další stroje používané k obrábění kovů je možné zařadit zejména hoblovky a obrážečky. Jedná se o stroje charakteristické hlavním přímočarým vratným pohybem a přerušovaným posuvem, slouží k obrábění rovinných nebo tvarových ploch. Obrábění hoblovkou je prováděno dlouhými zdvihy, hlavní pohyb koná obvykle obrobek. Obrážečka na kov je pak charakteristická krátkými zdvihy, hlavní pohyb koná obvykle nástroj upnutý na smýkadle. Podle obráběné roviny je možné rozdělení na svislé a vodorovné obrážečky.

Nebezpečí při provozu hoblovek na kov

Mezi nejčastější nebezpečí související s provozem hoblovek na kov patří např.:

 • - zranění při zásahu obsluhy do nebezpečného prostoru hoblovky mezi nástroj a pohybující se obrobek,
 • - pohmoždění rukou a nohou způsobené pádem obráběného předmětu, včetně předmětů ponechaných na stole hoblovky,
 • - naražení, přitlačení, zhmoždění obsluhy či osob nacházejících se v blízkosti pohybujícím se stolem hoblovky,
 • - nežádoucí samovolný pohyb smýkala,
 • - nebezpečný přesah obrobku přes upínací plochu stolu hoblovky, zachycení a naražení obsluhy,
 • - souběžný pohyb stolu a příčníku, násilné najetí nože do obrobku, zlomení, vymrštění příčníku, uvolnění obrobku a zasažení obsluhy,
 • - vyjetí stolu z lože hoblovky, jeho pád a zasažení obsluhy,
 • - přejetí stolu přes okraj lože,
 • - pád saní při naklápění se zasažením obsluhy,
 • - náhodné nežádoucí uvedení stolu hoblovky do pohybu,
 • - zasažení obsluhy obrobkem při jeho upínání,
 • - vtažení obsluhy pod příčník.

Nebezpečí při provozu obrážeček

Mezi nejčastější nebezpečí související s provozem obrážečky na kov patří např.:

 • - nežádoucí kontakt končetin s nástrojem, upínacím zařízením nebo obrobkem,
 • - naražení obsluhy pohybem smýkadla přejíždějícím stojan v zadní části obrážečky,
 • - nežádoucí samočinná změna polohy smýkadla, jeho sjetí z horní polohy,
 • - zasažení obsluhy pohybujícím se smýkadlem,
 • - náraz smýkadla obrážečky na upnutý obrobek, přípravek či upínací stůl,
 • - vyražení obrobku z upínacího zařízení, poškození, zlomení nože a zasažení obsluhy,
 • - vznik třísek s následným zasažením očí obsluhy či osob nacházejících se v blízkosti odlétajícími třískami nebo pořezáním,
 • - pořezání nohou třískami.

Základní ožadavky BOZP

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozu hoblovek a obrážeček určených k obrábění kovů, stanoví § 58 vyhl. č. 48/1982 Sb. Hoblovky musí být dle uvedeného ustanovení opatřeny pojistným zařízením, které při selhání vratného ústrojí, koncových spínačů nebo podobných zařízení zachytí nebo alespoň zabrzdí stůl vyjíždějící z lože. Pokud stůl hoblovky při práci přejíždí přes okraj lože, musí být oba konce lože opatřeny zařízením znemožňujícím přístup ke stolu. Smykadlo se musí zajistit tak, aby se dalo ovládacím a brzdicím ústrojím spolehlivě zastavit v libovolné poloze a aby se jeho poloha nemohla samovolně měnit.

Vodorovné obrážečky musí být opatřeny zařízením bránícím přístupu k pohybující se zadní části smykadla.

Další požadavky BOZP

Další bezpečnostní požadavky na hoblovky stanoví stále platná ČSN 20 0712, požadavky na obrážečky

Nahrávám...
Nahrávám...