dnes je 18.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce s nářadím

30.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.6
Desatero zásad bezpečné práce s nářadím

Ing. Miroslava Kopecká

Při práci s ručním nářadím:

 1. Před započetím práce si vždy zkontroluj ruční nářadí, které budeš při práci používat.

 2. Nářadí musí mít hladké rukojeti.

 3. Pracovní plochy nesmějí mít otřepy, trhliny, odštěpovat se.

 4. Pracuj jen s nářadím dobře nabroušeným.

 5. Při práci s nářadím s ostřím netrp v blízkosti jiné osoby a vždy měj po ruce obvazový balíček.

 6. Různé ostré nástroje při delším přenášení a převážení zajisti vhodnými obaly.

 7. Při práci s ručním nářadím používej vhodné OOPP podle rizik vykonávané práce.

 8. Nepoužívej ruční nářadí poškozené, s protáčející se nebo prasklou rukojetí, ohnuté, vyviklané apod.

 9. Po skončení práce ruční nářadí a nástroje nenech povalovat na pracovišti, řádně je ulož.

 10. Udržuj pracoviště a komunikace průchozí a čisté.

Při používání mechanického nářadí:

 1. Nepoužívej nářadí bez seznámení s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.

 2. Zkontroluj technický stav nářadí před jeho použitím.

 3. Nepoužívej nářadí s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními.

 4. U elektromechanického nářadí provádějte pravidelné revize ve lhůtách, stanovených ČSN 33 1600.

 5. Seřizování, čištění, mazání a opravy mechanického nářadí prováděj jen za klidu nářadí a odpojení od zdroje hnací síly.

 6. Při práci s mechanickým nářadím nesmí mít obsluha volně vlající oděv, musí mít řádně upnuty vlasy, manžety rukávů, nohavice a musí mít předepsanou obuv.

 7. Při práci s nářadím používej OOPP podle druhu

Nahrávám...
Nahrávám...