dnes je 28.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce v silniční dopravě

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.11
Desatero zásad bezpečné práce v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Závěrem této kapitoly o zajišťování bezpečnosti při provozu silničních vozidel zařazujeme přehledný leták, který svými třikrát deseti radami oslovuje řidiče a autoopraváře a shrnuje v podstatě nejdůležitější požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jejich činnosti.

Desatero pro řidiče

 1. Chovej se nejen při jízdě na pozemních komunikacích, ale i při jízdě v terénu, ohleduplně a ukázněně, abys svým chováním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, abys nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat!

 2. Dodržuj pravidla silničního provozu a řiď se jimi stejně jako pokyny policisty a dalších osob, které jsou k této činnosti oprávněny!

 3. Pohybuj se po pozemních komunikacích tak, abys nikoho neohrožoval a pro sebe abys nazavdal příčinu k svému postihu!

 4. Užívej k jízdě jen vozidlo, které splňuje technické podmínky zákona č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb.!

 5. Nezapomínej, že tvé vozidlo musí být pravidelně udržováno, kontrolováno a revidováno (viz prohlídky ve stanovených lhůtách v stanice měření emisí a STK)!

 6. Neřiď vozidlo, je-li tvoje schopnost snížena v důsledku tvého zdravotního stavu, před vlastním řízením nebo během řízení nepožívej alkohol nebo neužívej návykovou látku!

 7. Poutej se na sedadlech vybavených bezpečnostními pásy!

 8. Dodržuj stanovenou dobu řízení, po jejím uplynutí realizuj bezpečnostní přestávku, která je součástí pracovní doby. O době řízení a bezpečnostních přestávkách veď evidenci!

 9. Při případném nocování v kabině řidiče vybavené vhodným lůžkem používej pouze nezávislé topení, nikdy ne propanbutanový teplomet!

 10. Neukládej v prostoru řidiče žádné předměty, které by tě mohly ohrozit nebo snížit ovladatelnost vozidla!

Desatero pro autoopraváře

 1. Opravárenské činnosti prováděj pouze na místech k tomu určených, zajišťujících dodržování zásad ergonomie a vhodnou pracovní polohu!

 2. Opravované vozidlo zabezpečuj

Nahrávám...
Nahrávám...