dnes je 25.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce v železniční dopravě

21.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.6
Desatero zásad bezpečné práce v železniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Závěrem této kapitoly o zajišťování bezpečnosti při provozu drážních vozidel zařazujeme přehledný leták, který svými 2 × deseti radami oslovuje zaměstnance drážní dopravy a shrnuje v podstatě nejdůležitější požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jejich činnosti.

Desatero pro drážní dopravu železniční v obecné rovině

 1. Dbej podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká tvé jednání, případně opomenutí při práci!

 2. Používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky!

 3. Účastni se všech předepsaných školení a ověření znalostí!

 4. Účastni se ověřování své zdravotní způsobilosti pro výkon pracovní činnosti, včetně práce v noci!

 5. Respektuj ochranná pásma dráhy!

 6. Dodržuj všechny právní a ostatní předpisy BOZP a  pokyny Českých drah a.s.; řiď se zásadami bezpečného chování na pracovišti!

 7. Nekuř na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci!

 8. Řiď se pokyny návěstní soustavy!

 9. Neřiď drážní vozidlo v případě, nevlastníš-li platný průkaz způsobilosti k řízení a nejsi-li pro tuto činnost zdravotně způsobilý!

 10. Provozuj pouze takové drážní vozidlo, které svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá bezpečnosti drážní dopravy!

Desatero pro práci a pohyb v kolejišti a při posunu

 1. Do kolejiště vstupuj

Nahrávám...
Nahrávám...