dnes je 13.8.2022

Input:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Josef Černý

Vzor ke stažení /pdf/

Vzor

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

(§ 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a. z. verze č. 4, účinná od 1.1.2022)

 

Název společnosti: ..........................

BUDOVA, HALA   Druh provozované činnosti   Požárně bezpečnostní parametry – charakteristika provozované činnosti   Požárně bezpečnostní parametry – charakteristika odpovídá § 4 odst. 2 písm. ...zákona o PO   Ustanovení preventivní požární hlídkyANO/NE   PoznámkaZákon č. 133/1985 Sb., o PO, a. z. verze č. 20, úč. od 1.1. 2022 do 30.6. 2023  
ELEKTODÍLNA   Opravárenská činnost (elektrických zařízení rozvodů elektrické energie apod.)   Prostor s pn = 30 kg/m2 a 4 zaměstnanci   d) pn 15 kg/m2 a vyšší s nejméně 3 zaměstnanci   ANO   pn – nahodilé požární zatížení dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a.z. verze č.4, účinná od 1.1. 2022  
AUTODÍLNA   Opravárenská činnost (opravy vozidel) a výskyt hořlavých a hoření podporujících plynů   Prostor s pn = 45 kg/m2 a 2 zaměstnanci; výskyt 200 litrů acetylénu a kyslíku v kovových tlakových nádobách na plyny   b) výskyt hořlavých a hoření podporujících plynů (láhve) v množství než 100 litrůd) pn 15 kg/m2 a vyšší s nejméně 3 zaměstnanci,j) nejsou běžné podmínky pro zásah   NE   Poznámka k písm. j) – viz složité podmínky pro zásah dle § 18 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a. z. verze č. 4, účinná od 1.1. 2022  
ZÁMEČNICKÁ DÍLNA   Opravárenská činnost -(opravy strojů)   Prostor s pn = 30 kg/m2 a 7 zaměstnanci; výskyt 200 litrů acetylénu a kyslíku v kovových tlakových nádobách na plyny   b) výskyt hořlavých a hoření podporujících plynů (láhve) v množství než 100 litrůd) pn 15 kg/m2 a vyšší s nejméně 3 zaměstnanci,j) nejsou běžné podmínky pro zásah   ANO   Dtto  
ŘEZÁRNA KOVŮ   Svařování - pálení (vyhláška č. 87/2000 Sb., ČSN 05 0610 vč. Z1 10.1995, platná od 1.3.1993 apod.) a výskyt hořlavých a hoření podporujících plynů   Prostor s pn = 45 kg/m2 a 1 zaměstnancem; výskyt 150 litrů acetylénu, kyslíku a propan – butanu (PB) v kovových tlakových nádobách na plyny   b) výskyt hořlavých a hoření podporujících plynů (láhve) v množství než 100 litrůj) nejsou běžné podmínky pro zásah   NE   Dtto  
Nahrávám...
Nahrávám...