Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím

Josef Černý

Vzor

VZOR

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ)

..............................

Osnova

DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM (VYSOKÝM)

POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM 1) 

1. Označení druhu provozované činnosti a místo, kde je činnost provozována:

Provozovaná činnost: ....... (příklad: skladování hořlavých kapalin).

Místo provozování činnosti: ............. (příklad: adresa skladu hořlavých kapalin, inventární číslo dle sestavy dlouhodobého hmotného majetku, budova č. p.: ..., stavební parcela č.: ...., k. ú.: ..... , v situačním plánu areálu společnosti ......... označená jako ........... ). 

2. Uvedení údajů o provozované činnosti:

Příklad: sklad hořlavých kapalin je provozován v souladu s rozhodnutím o uvedení stavby do trvalého užívání, které vydal stavební úřad v ......... pod č.j.: ......... dne ......... ke skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti, konkrétně benzinu, nafty a olejů motorových, mazacích a hydraulických. Maximální kapacita skladu je ......... Sklad tvoří jeden požární úsek. Skladování hořlavých kapalin je prováděno v originálních obalech (sudech) a skladu prováděno dělení (rozlévání) hořlavých kapalin. Ve skladu není trvalé pracovní místo a pověřený zaměstnanec (skladník) do skladu dochází v pracovní dny na 2 hodiny (provozní doba skladu 08.00 - 10.00 hodin) a dále mimořádně při zavážení skladu a výdeji prázdných obalů (sudů) dodavatelům skladovaných látek. 

3. Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím2) příklad: ve skladu hořlavých kapalin je provozována činnost

1. se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,

2. se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.

3. se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb.

4. Prohlášení právnické soby (podnikající fyzické soby) o začlenění:

Začleňuji činnosti provozované ve skladu hořlavých kapalin do kategorie “činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“ podle § 4 odst. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění účinném od 1.1.2018.

Vypracoval 3): ......................................

Schválil: ......................................

Statutární orgán právnické osoby 4)

 

 

V .............. dne ............ 20... 

Poznámky k odkazům v textu osnovy: 

1)  § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (“zákon o PO“) a dále § 27 odst. 1 písm. a) a § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: