dnes je 18.5.2024

Input:

Dokumentace požární ochrany

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5
Dokumentace požární ochrany

kpt. Ing. Pavla Tománková

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností, stanovených předpisy o požární ochraně.

Součásti dokumentace PO

Dokumentaci požární ochrany tvoří v souladu s § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 1. dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 3. požární řád (§ 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 4. požární poplachové směrnice (§ 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 5. požární evakuační plán (§ 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 6. dokumentace zdolávání požárů (§ 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 7. řád ohlašovny požárů (§ 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 8. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 9. dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 10. požární kniha (§ 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),
 11. dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky (§ 19 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o jednotkách požární ochrany),
 12. další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená podle zvláštních předpisů, například:
  • požárně bezpečností řešení,

  • bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.),

  • bezpečnostní listy podle chemického zákona (zákon č. 350/2011Sb.),

  • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (§ 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci),

   • - zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tuto činnost provést,
   • - záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
   • - návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
Nahrávám...
Nahrávám...