dnes je 25.5.2024

Input:

Doprava obecně

30.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1
Doprava obecně

Úvod

S dopravou jako takovou, zejména však s dopravou silniční, se setkáváme všichni každodenně. Jezdíme vlastními vozidly, případně využíváme hromadnou dopravu osob. Přepravujeme se ale i železnicí, spíše na výletech a při rekreaci se můžeme setkat i s dopravou vodní, leteckou a s lanovými drahami.

Ať se jedná o dopravu kteroukoli, je třeba i při ní dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Netýká se pouze řidičů dopravních prostředků, pracovníků opraven, čerpacích stanic pohonných hmot, pracovníků nakládky a vykládky, ale každého z nás, a to v největší míře jako řidičů referentských vozidel nebo vlastních vozidel na pracovních cestách, dále pak i při našem vstupu do objektů zaměstnavatelů, kde můžeme být ohroženi jízdou nebo pohybem dopravních prostředků. Budeme-li se zakázaným způsobem pohybovat v kolejištích, můžeme být sraženi projíždějícím vlakem, k zranění může dojít v přístavu, na lodi, na letištní ploše.

Silniční doprava

Silniční doprava je probírána nejpodrobněji, protože se dotýká téměř každého.

Nahrávám...
Nahrávám...