dnes je 28.5.2024

Input:

Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZP

11.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5
Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Dozor a sankce

Kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel dodržuje požadavky na poskytování informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům provádějí orgány inspekce práce podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Za přestupek nebo správní delikt na úseku bezpečnosti práce mu může být za porušení ust. § 103 odst. 1 uložen pokuta v celkové výši až 2 milióny Kč (ust. § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb. a ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb.)

Témata do školení zaměstnance o BOZP

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy školení (obecné části) zařadit následující okruhy témat:

Okruhy do osnovy školení BOZP pro zaměstnance 
Poř. číslo  Školená látka  Podklad je v  
(1)  Zaměstnance má právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.  § 106 odst. 1 ZP 
Nahrávám...
Nahrávám...