dnes je 19.5.2024

Input:

Dřevoobráběcí stroje - nebezpečí a pracovní úrazy

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.4
Dřevoobráběcí stroje – nebezpečí a pracovní úrazy

Ing. Pavel Petrů

Nebezpečí při práci na tvářecích strojích způsobují následující skutečnosti:

  • velká obvodová rychlost, tvar, ostří a způsob uspořádání řezných hran nástrojů,

  • zpracování nestejnorodého materiálu, jakým dřevo je (štípatelnost, suky apod.),

  • ruční posuv zpracovávaného materiálu, který převládá u většiny základních strojů.

V rozhodující míře úrazovost ovlivňují kotoučové pily (zejména stolové kotoučové pily), srovnávací frézky a svislé spodní frézky, na kterých dochází k více než 80 % všech úrazů u dřevoobráběcích strojů.

Z úrazových statistik je známo:

  • cca 70 % úrazů je způsobeno chybným vybavením stroje, kdy u stroje chybí zejména ochranná zařízení anebo pokud tato zařízení u strojů jsou, pak jejich provedení nemůže poskytovat náležitou ochranu zaměstnance,

  • 25 % úrazů je pak způsobeno nesprávnou a nebezpečnou obsluhou stroje, z nichž převažují zejména úrazy, ke kterým dochází za chodu stroje při nedovoleném mazání, seřizování, opravách apod.

Příklady pracovních úrazů

Orgány dozoru nad bezpečností práce šetřily mj. i tyto pracovní úrazy:

  • Po ukončení přestávky v práci si postižený podle pokynů kolegy připravil sestavu nástrojů (tvořenou frézovacím válcem a vodícím kroužkem) pro obrábění na spodní frézce. Postižený připravenou sestavu a úpravu spodní frézky zkontroloval a odsouhlasil a posléze zhotovené polotovary po jednom upevňoval prostřednictvím středového kolíku a dvou vrutů. Opracovávání se provádělo postupným odfrézováváním polotovarů podle šablony. Při frézování cca 4. spodního dílce došlo ke zpětnému vrhu obráběného materiálu, zachycení a poranění druhého prstu levé ruky z vnitřní strany.

Šetřením úrazové události bylo zjištěno nesplnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce ze strany, a to ustanovení § 3 odst. 1 písm. r) bod 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., tím, že zaměstnavatel nezajistil, aby stroj, spodní frézka, byl vybaven při ručním podávání materiálu do řezu ochranným zařízením (součást základního příslušenství stroje), které by zabránilo zranění obsluhy při doteku s pohybujícím se pracovním ústrojím, řezným nástrojem nebo obrobkem a zařízením proti zpětnému vržení materiálu, jak stanoví ustanovení § 70 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb. V den úrazu u provozovaného zařízení nebylo osazeno ani k dispozici u stroje ochranné zařízení, ani zařízení proti zpětnému vrhu materiálu.

  • Po seřízení formátovací pily postižený rozřezával desky šířky 60 mm (odřezání obliny na desce). Při dořezávání došlo ke kontaktu ruky s pilovým kotoučem, což mělo za následek kombinované poranění tří prstů a amputaci jednoho prstu pravé horní končetiny.

Šetřením úrazové události

Nahrávám...
Nahrávám...