dnes je 25.5.2024

Input:

E- learningová výuka

23.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2
E- learningová výuka

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

E-learning je vzdělávací proces, který využívá informační technologie (IT), tedy zejména výpočetní techniku a internet1. Používá se jak k tvorbě kurzů, tak k distribuci studijního obsahu či komunikaci mezi studenty a pedagogy. Může se jednat o kurzy plně distančního charakteru, které zahrnují i závěrečné testování naučené látky. Nebo, což je dnes dost časté, jde jen o doplněk výuky, kdy posluchačům jsou pomocí IT technologie dostupné různé studijní materiály, například prezentace učební látky v Power-pointu. Šířit se tak samozřejmě mohou nejen studijní texty, ale i filmy, videa a vědomostní testy. Do E-learningu je rovněž zahrnována komunikace prostřednictvím diskusních fór, e-mailů a dalších IT nástrojů. Při využívání e-learningu bychom si měli být vědomi zásady, že učení tu není pro technologie, ale technologie pro učení.2

E-learningové výukové balíčky

V současné době je v oblasti Bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP + PO) na trhu k dispozici řada hotových e- learnigových kurzů ve formě různých balíčků. Jedná se o jakési komplety školení pro různé skupiny zaměstnanců. Jsou určeny zvlášť (odděleně) pro:

(a) vedoucí pracovníky,

(b) pro administrativu a

(c) pro manuální pracovníky.

Jejich cena je přiměřená (okolo 200 Kč za e-learningový balíček) a lze je například snadno zakoupit na "www. E-learningové balíčky." Je tedy možné například distribuovat výklad a zásady BOZP včetně kontrolních testů a zpětné vazby pomocí počítačové techniky. Nebo jen část výukového procesu. Například: (a) učební materiály k prostudování (b) praktické ukázky a návody (c) kontrolní otázky a testy znalostí z oblasti bezpečnosti práce a PO.

Cílem této kapitoly však není dělat reklamu obchodu, ale ukázat možnosti využití těchto forem výuky v oblasti BOZP + PO. V zásadě lze samotné e-learningové kurzy rozdělit na dva typy:

(a) Kurzy otevřené – jsou k dispozici všem zájemcům. Ponechávají studijní materiály a podklady zdarma přístupné všem zájemcům.

(b) Kurzy uzavřené pro specifický (uzavřený) okruh zaměstnanců – studentů z určité firmy. V tomto případě stačí umístit studijní materiály třeba na firemním INTRANETU, ke kterému mají přístup jen vybraní zaměstnanci podniku.

  1. volně upraveno podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning
  2. Zounek, J. E-learning- jedna z podob učení moderní společnosti. Brno, Masarykova Univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5123-2

Hlavní možnosti využití e- learningu v BOZP + PO

  • Expozice a tvorba studijních materiálů a výukových programů.

Je možné zpřístupnit zaměstnancům jakýkoli učební, či školící písemný materiál. V současnosti se nejvíce

Nahrávám...
Nahrávám...