dnes je 25.5.2024

Input:

Fixace manipulačních jednotek v rámci vnitrozávodové a technologické dopravy, a mezioperační manipulace

17.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.2.1
Fixace manipulačních jednotek v rámci vnitrozávodové a technologické dopravy, a mezioperační manipulace

Ing. Antonín Dušátko

Základní informace

Vnitrozávodová doprava (doprava uskutečňovaná především uvnitř provozních prostorů firem) je realizována:

  1. na účelových komunikacích (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č 13/1997 Sb.), sloužících ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků, nebo ke spojení takovýchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, popř. k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků (§ 7 odst. 1 zákona č 13/1997 Sb.),
  2. na ostatních komunikačních plochách – trasách, v rámci nejrůznějších firem a podnikatelských subjektů.

Jako technologická doprava je v souladu s ČSN 01 8500 chápána ta část dopravy, tvořící nezbytnou součást výrobního procesu. Mezioperační manipulace je podle ČSN 26 0002 chápána jako manipulace mezi výrobními nebo nevýrobními operacemi.

Pro fixaci manipulačních jednotek v rámci vnitrozávodové dopravy, realizované na účelových komunikacích, platí stejné požadavky a zásady jako u silniční dopravy (§ 52 zákona č. 361/2000 Sb.) viz výše. U ostatních komunikací, včetně dalších manipulačních tras a ploch, jakož i u mezioperační manipulace, je účelné též vycházet z obdobných zásad – vždy ale s přihlédnutím k místní specifice (kupř. v rámci jeřábové dopravy).

Zaměstnavatelé při provozování dopravních prostředků mají povinnost zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis, ve kterém stanoví zejména pracovní a technologické postupy (tudíž i způsob fixace přepravovaných a manipulovaných břemen) pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost jednotlivých pracovních operací apod. (§ 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.).

Zcela specifický problém představuje fixace manipulačních jednotek a jednotlivých břemen v rámci provozu manipulačních vozíků – zejména vozíků vybavených vidlicí, u kterých přepravovaná a manipulovaná břemena nelze k vidlici přímo fixovat. Takovéto vozíky jsou používány nejen pro jednotlivé formy vnitrozávodové a technologické dopravy, ale též pro mezioperační manipulace.

Ruční vozíky

Potřebnou pozornost je nutno věnovat zajištění manipulovaných a převážených břemen u všech ručních vozíků, zejména pak možnost fixace – zajištění břemen u vysokozdvižných vozíků. Nebezpečí pádu manipulovaných a převážených břemen (a to i při nízké rychlosti prováděné manipulace) je obecně ovlivňováno zejména:

  1. Technickým stavem ploch na kterých je manipulace prováděna – zejména jejich rovinností a vodorovností. Nepřijatelné jsou různé odložené či pohozené drobnější předměty, jakož i trvalé výškové nerovnosti (vyvýšené kryty, prahy apod.), a
Nahrávám...
Nahrávám...