dnes je 18.5.2024

Input:

Formy testových otázek a způsoby jejich hodnocení

16.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.2.2
Formy testových otázek a způsoby jejich hodnocení

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

a) Test s výběrem 1 správné varianty z řady 4-5 odpovědí na danou otázku .

Pro testování je možno využít několik způsobů tvorby otázek. Nejčastější a také nejjednodušší pro vyhodnocení jsou testy, které používají variantních možností, mezi kterými testovaná osoba vybírá správné odpovědi. Při jejich tvorbě je třeba dodržovat některá základní pravidla.

  • Počet výroků, z nichž si osoba vybírá jednu správnou odpověď, má být alespoň 4.

Například u testů inteligence je většinou počet odpovědí, z nichž jedinec vybírá je 5.

To zajišťuje vyšší pravděpodobnost, že odpověď nebude závislá na pouhé náhodě.

Bohužel jsem viděl i testy kde je 50% pravděpodobnost správně odpovědi (typ otázek

: Ano x Ne), což rozhodně nemůže nic říci o znalostech testovaného jedince.

  • Mezi nabídnutými variantami odpovědí je jen jedna správná.

  • Nabízené varianty musí mít jednoznačný výklad, význam. Nesmí dovolit interpretaci, která by kromě evidentně správné odpovědi mohla být vykládána jako také možná. (viz příklad výše).

Příklad tohoto typu otázek:

Vyberte z následujících možností jednu správnou odpověď:

(x) Při zástavě srdce dospělého člověka má mít nepřímá masáž srdce správně frekvenci:

(a) 60 stlačení za min.

(b) 70 stlačení za min.

(c) 100 stlačení za min.

(d) 130 stlačení za min.

Správně je zde 100 stlačení za minutu (c), i když některé příručky uvádějí, že dostačuje, když počet stlačení neklesne pod 80/ min. Tomu ale neodpovídá ani odpověď (a), ani (b) a odpověď (c) evidentně uvádí nadměrnou frekvenci o 30%.

Protože se jedná o relativně závažnou znalost, můžete jí ohodnotit např. 3 body oproti méně důležitým otázkám, které budou oceněny jen jedním bodem.

b) Test s výběrem více správných odpovědí na jednu otázku.

V tomto typu testu předkládáme respondentům více výroků v jedné otázce, přičemž je několik odpovědí správných. Testovaný jedinec se tak může střetnout s následující podobou otázky:

(x) Pro nepřímou masáž srdce při jeho zástavě u dospělého jedince je správné:

(a) nedbat na hloubku stlačení

(b) provádět stlačení ve frekvenci 100 / min

(c) provádět stlačení jednou napjatou rukou

(d) hloubka stlačení má být 1- 2 cm

(e) stlačení se má provádět pomocí obou spojených a napjatých rukou

(f) hloubka stlačení má být 4-5 cm

(g) provádět stlačení ve frekvence asi

Nahrávám...
Nahrávám...