dnes je 22.4.2024

Input:

Hlasová zátěž

8.7.2013, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách je v příloze č. 2 pod bodem 12 zařazena hlasová zátěž. Je nějaký návod jak určit, kteří zaměstnanci jsou vystaveni hlasové zátěži?

Odpověď:

K  Vašemu dotazu mohu sdělit následující. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních

Nahrávám...
Nahrávám...