Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.5
Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Při hodnocení rizika z expozice neionizujícímu záření je třeba vzít v úvahu jak přímé biofyzikální účinky souhrnně zobrazené v Obr. 2 a detailněji popsané v části 3, tak nepřímé biofyzikální účinky, jakými jsou např.:

  • rušení elektronických přístrojů a zařízení, včetně kardiostimulátorů a jiných elektronických zdravotnických prostředků,

  • rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,

  • požáry a exploze v důsledku zapálení

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: