Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.5
Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Při hodnocení rizika z expozice neionizujícímu záření je třeba vzít v úvahu jak přímé biofyzikální účinky souhrnně zobrazené v Obr. 2 a detailněji popsané v části 3, tak nepřímé biofyzikální účinky, jakými jsou např.:

 • rušení elektronických přístrojů a zařízení, včetně kardiostimulátorů a jiných elektronických zdravotnických prostředků,

 • rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,

 • požáry a exploze v důsledku zapálení hořlavých materiálů

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
BOZP profi | BOZP profi plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  BOZPprofi@BOZPprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • více než 3 500 dokumentů z oblasti BOZP
 • přes 100 vzorových dokumentů
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny
 • právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami
 • garance aktuálnosti a správnosti
 • on-line semináře a jejich videozáznamy zdarma
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: