dnes je 18.5.2024

Input:

Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.5
Hodnocení rizika expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

Při hodnocení rizika z expozice neionizujícímu záření je třeba vzít v úvahu jak přímé biofyzikální účinky souhrnně zobrazené v Obr. 2 a detailněji popsané v části 3, tak nepřímé biofyzikální účinky, jakými jsou např.:

  • rušení elektronických přístrojů a zařízení, včetně kardiostimulátorů a jiných elektronických zdravotnických prostředků,

  • rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,

  • požáry a exploze v důsledku zapálení

Nahrávám...
Nahrávám...