dnes je 25.5.2024

Input:

Hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - úvod

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.1
Hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - úvod

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Právní úprava požadavků na pracoviště a pracovní prostředí vychází z obecné zásady zákoníku práce vyjádřené v jeho § 102 odst. 1, že zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům na své náklady bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zaměstnanec má pak podle § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce, tedy i na příznivé, zdraví a bezpečnost neohrožující pracovní prostředí a na pracoviště vybavené v souladu s požadavky právních předpisů.

Konkrétní požadavky na to, jak mají pracoviště vypadat obecně i s ohledem na jejich variabilitu a jakou kvalitu má mít pracovní prostředí, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí si hned v úvodu můžeme rozdělit do dvou skupin, na ty, které jsou nedílně spojeny s prováděním staveb nebo jejich změnou a realizují se v postupech podle stavebního zákona a na ty, které lze realizovat též mimo určitý formalizovaný postup. Byť toto dělení nemá

Nahrávám...
Nahrávám...