dnes je 26.2.2024

Input:

Jaká školení BOZP má zaměstnavatel zajišťovat?

3.3.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jaká školení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme povinni zajišťovat?

Odpověď:

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může

Nahrávám...
Nahrávám...