dnes je 19.7.2024

Input:

Kategorizace prací a spolupráce zaměstnavatele s orgány státního zdravotního dozoru

20.9.2013, , Zdroj: Videocampus BOZP, Délka videa: 00:00:44

Kapitoly videa

Seminář seznamuje s povinnostmi zaměstnavatele a postupy pří zařazování prací do kategorií podlevýskytu faktorů ohrožujících zdraví zaměstnanců. Rozebrána a vysvětlena je součinnost zaměstnavatele s orgány státního zdravotního dozoru, zejména v případě že jsou práce vykonávané na jeho pracovištích shledány rizikovými.

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...