dnes je 18.5.2024

Input:

Kategorizace prací

2.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.1
Kategorizace prací

Ing. Pavel Petrů

Ing. Milan Tomeček a kol.

Zařazování prací do kategorií

Povinnost:

Zařazovat práce do jedné ze čtyř kategorií.

Předkládat návrh na zařazení práce do třetí nebo čtvrté kategorie příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Zařadit práce do druhé kategorie a oznámit to příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložit v případě změny podmínek práce, která má vliv na zařazení do třetí nebo čtvrté kategorie, návrh příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel

Zaměstnanec zaměstnavatele odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb.

Jiná fyzická osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb.

Držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie

Lhůta:

Do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací – předložení návrhu na zařazení

Neprodleně – oznámení o zařazení prací do druhé kategorie

Bezodkladně – předložení návrhu v případě změny podmínek práce

Doklad:

Návrh na zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie

Výsledky měření – údaje rozhodné pro zařazení

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení prací

Předpis:

Zákon č. 258/2000 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Rizikové práce

Povinnost:

Zabezpečit (v případě, že na pracovištích zaměstnavatele jsou vykonávány rizikové práce) mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně požádá zařízení pracovnělékařské péče nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie

Lhůta:

Neprodleně

Doklad:

Výsledky měření – údaje rozhodné pro zařazení

Předpis:

Zákon č. 258/2000 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb.

Evidence rizikových prací

Povinnost:

Vést evidenci u každého zaměstnance vykonávajícího rizikovou práci

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Vedoucí zaměstnanci

Zaměstnanec zaměstnavatele odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb.

Jiná fyzická osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb.

Lhůta:

Ode dne přidělení rizikové práce

Doklad:

Evidenční záznamy

Předpis:

Zákon č. 258/2000 Sb.

Ukládání evidence rizikových prací

Povinnost:

Ukládat evidenci vedenou o každém zaměstnanci vykonávajícím rizikovou práci

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Vedoucí zaměstnanci

Zaměstnanec zaměstnavatele odborně způsobilý podle zákona č. 309/2006 Sb.

Jiná fyzická osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006

Nahrávám...
Nahrávám...