dnes je 25.5.2024

Input:

Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZP

7.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3
Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Osoba poskytující instruktáž

Instruktor

Kdo bude zaměstnancům poskytovat instruktáž (dále označuji také jako "instruktor"), určuje zaměstnavatel.

Přímý nadřízený

Nejkompetentnější osobou k poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je především zaměstnanci přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec. Ten zná nejlépe konkrétní pracoviště zaměstnance i jeho práci, zná rizika, s nimiž může zaměstnanec při své práci přijít do styku. Ten zaměstnancům práci zadává a kontroluje její provádění, ten odpovídá za řízení a vedení podřízených zaměstnanců a za jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Osoba odborně způsobilá k prevenci rizik

Jako instruktora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze pověřit i osobu odborně způsobilou k prevenci rizik či pracovníka oddělení BOZP. Například o praktickou instruktáž o tom, jakým způsobem používat osobní ochranné pracovní prostředky (ust. § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků).

Pracovník jiné firmy

Může však dojít k situacím, kdy je pro zaměstnavatele výhodné zajistit instruktáž prostřednictvím pracovníka jiné

Nahrávám...
Nahrávám...