dnes je 16.6.2024

Input:

Kdo může školit z BOZP a PO?

9.7.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Kdo může konkrétně školit z BOZP a kdo z PO?

Odpověď:

Pokud se týče školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 103 odst. 5 zákoníku práce), právní předpisy nestanoví žádné požadavky na bližší určení nebo na odbornou způsobilost osoby, která provádí školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Záleží na zaměstnavateli, koho jako školitele určí. Může to být sám zaměstnavatel, osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů

Nahrávám...
Nahrávám...