dnes je 18.5.2024

Input:

Klasifikace manipulačních jednotek

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.7.1
Klasifikace manipulačních jednotek

Ing. Antonín Dušátko

Základní klasifikace

Manipulační jednotky se klasifikují:

 1. podle tvaru,

 2. podle umístění a polohy těžiště,

 3. podle hmotnosti,

 4. podle objemu,

 5. podle druhu materiálu přicházejícího do styku s dopravním a skladovacím systémem,

 6. podle tvaru a vlastnosti základny manipulační jednotky,

 7. podle specifické vlastnosti manipulační jednotky,

 8. podle citlivosti manipulační jednotky k vnějším vlivům.

Klasifikace podle tvaru

Z hlediska tvaru se manipulační jednotky klasifikují na:

 1. geometrické tvary, které mohou být:

  1. 1.1 hranolovité či krychlovité (kupř. balíky, krabice, plechy, zásobníky, plocháče apod.),
  2. 1.2 válcovité (kupř. sudy, kotouče, bubny, kruhové tyče apod.),
  3. 1.3 jehlanovité, kuželovité,
  4. 1.4 kulovité.
 2. typové a netypové tvary, – např.:

  1. 2.1 jednopodlahové a dvoupodlahové (prosté) palety, kluzné podložky, přepravní plošiny, desky apod.,
  2. 2.2 palety sloupkové, ohradové, zásobníkové, nádržkové, klecové apod., přepravky, ukládací bedny atd.,
  3. 2.3 balíky negeometricky tvarované,
  4. 2.4 různě tvarované pytle.
 3. nepravidelné tvary, které mohou být:

  1. 3.1 s převládající plochou základnou – např. obrobky, různé montované části,
  2. 3.2 s menším rozměrem ploché základny oproti celkovému obrysovému rozměru manipulační jednotky – např. jehlancovité a kuželovité nádoby, předměty s vystupujícími bočními částmi atd.,
  3. 3.3 na valivých prvcích – např.: vozíky, palety a přepravní plošiny opatřené kolečky, popř. válečky atd.,
  4. 3.4 neobvyklé, či nepravidelně tvarované.

Klasifikace podle umístění a polohy těžiště

Z hlediska umístění a polohy těžiště se manipulační jednotky klasifikují:

 1. podle umístění manipulační jednotky – zejména s ohledem na směr dopravy na:

  1. 1.1 rovnoběžné – kdy délka manipulační jednotky tvoří největší rozměr její základny,
  2. 1.2 kolmé – kdy šířka manipulační jednotky tvoří rozměr kolmý k její délce,
  3. 1.3 šikmé.
 2. podle polohy těžiště k základně manipulační jednotky kdy:

  1. 2.1 těžiště se nalézá maximálně v polovině šířky manipulační jednotky,
  2. 2.2 těžiště se nalézá nad polovinou šířky manipulační jednotky,
  3. 2.3 těžiště se nalézá nad polovinou délky manipulační jednotky,
  4. 2.4 těžiště se nekryje s průsečíkem úhlopříček manipulační jednotky,
  5. 2.5 těžiště je pohyblivé – kupř. u nádob s tekutinou, nádržkových palet a kontejnerů, zásobníků se suchým pískem apod.

Klasifikace podle hmotnosti

Podle hmotnosti se manipulační jednotky klasifikují:

 1. pro hmotnost větší než 0 kg a menší nebo rovnou 2,5 kg,

 2. pro hmotnost větší než 2,5 kg a menší nebo rovnou 20 kg,

 3. pro hmotnost větší než 20 kg a menší nebo rovnou 50 kg,

 4. pro hmotnost větší než 50 kg a menší nebo rovnou 125 kg,

 5. pro hmotnost větší než 125 kg a menší nebo rovnou 500 kg,

 6. pro hmotnost větší než 500 kg a menší nebo rovnou 1 500 kg,

 7. pro hmotnost větší než 1 500 kg a menší nebo rovnou 5 000 kg,

 8. pro hmotnost větší než 5 000 kg.

Klasifikace podle objemu

Podle objemu se manipulační jednotky klasifikují:

 1. pro objem větší než 0 cm3 a menší nebo roven 10 cm3,

 2. pro objem větší než 10 cm3 a menší nebo roven 100 cm3,

 3. pro objem větší než 100 cm3 a menší nebo roven 1 000 cm3,

 4. pro objem větší než 1 dm3 a menší nebo roven 10 dm3,

 5. pro objem větší než 10 dm3 a menší nebo roven 100 dm3,

 6. pro objem větší než 100 dm3 a menší nebo roven 1 000 dm3,

 7. pro objem větší než 1 m3 a menší nebo roven 10 m3,

 8. pro objem větší než 10 m3.

Klasifikace podle druhu materiálů

Podle druhu materiálu přicházejícího do styku s dopravními a skladovacími systémy se manipulační jednotky klasifikují na:

 1. kovové,

 2. dřevěné – materiály na bázi dřeva,

 3. papírové, lepenkové,

 4. textilní,

 5. pryžové, na bázi syntetických materiálů,

 6. skleněné, porcelánové, keramické apod.,

 7. ostatní materiály.

Klasifikace podle tvaru a vlastností základny

 1. Podle geometrického tvaru základny se manipulační jednotky klasifikují na:

  1. 1.1 ploché,
  2. 1.2 kulovité, vyduté,
  3. 1.3 kulovité vypouklé,
  4. 1.4 zborcené,
Nahrávám...
Nahrávám...