dnes je 22.2.2024

Input:

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práce

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:58:09

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z kontrolního řádu a problematikou přestupků a pokut na úseku ochrany zdraví při práci zákona o ochraně veřejného zdraví.

Kapitoly videa

Zde můžete vkládat své dotazy https://1url.cz/KrKMS k tématu semináře

Lektor

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Lektorka je nelékařský zdravotnický pracovník v ochraně veřejného zdraví, specialista v ergonomii a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Vystudovala Ochranu veřejného zdraví na Lékařské fakultě v Ostravě, získala profesní vzdělání Master of Laws v Business Law a Master of Science v Project Management. Působila v akreditované laboratoři pro měření fyzikálních a chemických faktorů v pracovním i mimopracovním prostředí v Moravskoslezském kraji, poté v autorizované laboratoři fyziologie práce a následně na Oddělení hygieny práce na KHS v Praze. V současné době působí v soukromém sektoru jako odborný konzultant poskytovatele PLS.

Nahrávám...
Nahrávám...