dnes je 14.7.2024

Input:

Kontrolní listy vybraných problematik, využitelné pro provedení samostatné kontroly i pro účely školení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.18.4
Kontrolní listy vybraných problematik, využitelné pro provedení samostatné kontroly i pro účely školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Checklist
Manipulace s materiálem. šířky a výšky cest a uliček ve skladu.

Pol ŠÍŘKY CEST A ULIČEK – POŽADAVEK PŘEDPIS 
Průchodové uličky slouží pro občasný pohyb pracovníků přenášejících břemena
nebo břemen 
ČSN 26 9010 čl. 3.1 
Průchodová ulička jednosměrná, bez přenášení břemen
Nejmenší šířka je 600 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.1.1 
Průchodová ulička obousměrná, bez přenášení břemen
Nejmenší šířka je 750 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.1.2 
Průchodová ulička jednosměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku
Nejmenší šířka je 850 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.1.3 
Průchodová ulička jednosměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku
Nejmenší šířka je 1000 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.1.4 
Průchodová ulička obousměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku
Nejmenší šířka je 1000 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.1.5 
Průchodová ulička obousměrná, břemena přenášena v obou rukách
Nejmenší šířka je 1150 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.6 
Manipulační ulička jednosměrná
Nejmenší šířka je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku
s břemenem zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.3.1.1 
Manipulační ulička obousměrná
Nejmenší šířka je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem
zvětšené o bezpečnostní vůli nejméně 400 mm a střední potkávací odstup nejméně
400 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.3.1.2 
10 Manipulační uličky pro zakládání manipulačních jednotek do regálů a stohů
Nejmenší šířka je určena největší šířkou použitého zařízení pro zakládání s břemenem
zvětšené o bezpečnostní vůli:
– 50 mm u zařízení vázaného na regály; bezpečnostní vůle regálových zakladačů řeší
podrobněji ČSN 26 7106
– 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějícího ve vázané dráze
– 100 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějícího v nevázané dráze zakládajícího
do blokových průjezdných regálů
– 200 mm u zařízení nevázaného na regály, pojíždějící v nevázané dráze 
ČSN 26 9010 čl. 3.3.2 
11 Hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem se dvěma postranními pruhy
Nejmenší šířka je určena šířkou jízdního pruhu zvětšená o celkovou šířku postranních
pruhů 1200 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen 
ČSN 26 9010 čl. 3.4.1 písm. a) 
12 Hlavní dopravní cesta s jedním jízdním pruhem s jedním postranním pruhem
Nejmenší šířka je určena šířkou jízdního pruhu zvětšenou o šířku postranního pruhu
600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a bezpečnostní vůlí 200 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.4.1 písm. b) 
13 Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy a dvěma postranními pruhy
Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů, zvětšenou o celkovou šířku
postranních pruhů 100 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen a střední
potkávací odstup 400 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.4.2 písm. a) 
14 Hlavní dopravní cesta se dvěma jízdními pruhy a s jedním postranním pruhem
Nejmenší šířka je určena šířkou obou jízdních pruhů, zvětšenou o šířku postranního
pruhu 600 mm pro občasný pohyb pracovníků bez břemen, střední potkávací odstup
400 mm a bezpečnostní vůli 200 mm 
ČSN 26 9010 čl. 3.4.2 písm. b) 
15 Výšky cest a uliček
Nejmenší světlá výška průchodových uliček není menší než 2100 mm 
ČSN 26 9010 čl. 4.2 
16 Nejmenší světlá (podchodná) výška cest a uliček je odvozena od výšky
vozidla včetně stojícího řidiče (i když je pro něho zřízeno sedadlo),
popřípadě výšky břemena, je však vždy nejméně 2400 mm.
Je-li pro odvození světlé výšky cest a uliček rozhodující výška stojícího řidiče, pak
světlá výška se rovná výšce stanoviště řidiče na dopravním prostředku nad podlahou
komunikace, zvětšené o 2100 mm.
Je-li dopravované břemeno vyšší než stojící řidič, pak je pro stanovení světlé výšky
nutno k výšce břemene připočítat ještě 300 mm 
ČSN 26 9010 čl. 4.1 

Ruční manipulační vozíky

Pol RUČNÍ MANIPULAČNÍ VOZÍKY – POŽADAVKY PŘEDPIS 
Stohovací vozíky
Seznam významných nebezpečí:
– mechanická nebezpečí (stlačení; střih; zachycení; naražení; tření a odření; výron
kapaliny pod vysokým tlakem
– nebezpečí vytvářená elektrickým proudem
– nebezpečí vznikající zanedbáním ergonomických zásad (nezdravé držení těla nebo
přílišná námaha; nedostatečný ohled na anatomii ruky a chodidla; zanedbání použití
osobních ochranných prostředků; lidská chyba; neodpovídající konstrukce, umístění
nebo označení ručních ovládačů
– nebezpečí způsobená poruchami funkce (přerušení dodávky energie; neočekávaný
výron kapalin nebo vymrštění částí zařízení; porucha ovládacích systémů)
– nebezpečí způsobená poruchami
– další nebezpečí způsobená mobilitou (nedostatečná schopnost zařízení zůstat
v klidu; dotek s koly; nebezpečí nárazu)
– další nebezpečí způsobená zdvihem (ztráta stability; přetížení; rozsah pohybů;
pád břemen)
– kombinace nebezpečí 
ČSN 1757-1 čl. 4 
Požadavky ČSN 1757-1 čl. 5 
Oj vybavena madlem ve tvaru uzavřené smyčky, aby bočně chránila ruku ČSN 1757-1 čl. 5.3.2 
Ruční úchopy průřez v prostoru dvou soustředných kruhů o vnitřním průměru 25 mm
a vnějším průměru 35 mm a poskytuje minimální rozteč 100 mm pro každou ruku 
ČSN 1757-1 čl. 5.3.2 
Při tažení vodorovná vzdálenost mezi koncem oje a přední částí kola větší než 500 mm,
přičemž osa rukojeti musí být ve výšce 700 mm až 1000 mm 
ČSN 1757-1 čl. 5.3.2 
Oj se po uvolnění automaticky pomalu vrací do horní klidové polohy ČSN 1757-1 čl. 5.3.2 
Výška úchopů pro tažení/tlačení musí být ve výšce 1100 mm až 1300 mm nad povrchem ČSN 1757-1 čl. 5.3.3 
Svislé úchopy musí míst svislou délku nejméně 300 mm ČSN 1757-1 čl. 5.3.3 
Mezi vnějšími stranami úchopů pro tažení/tlačení a bočními okraji vozíku dodržena
minimální vzdálenost 50 mm 
ČSN 1757-1 čl. 5.3.3 
10 Rukojeti umístěny v prostoru mezi dvěma soustřednými kruhy o vnitřním průměru
25 mm a vnějším průměru 35 mm 
ČSN 1757-1 čl. 5.3.3 
11 Ovladače pro manipulaci s nákladem ČSN 1757-1 čl. 5.4 
12 Systémy zdvihu ČSN 1757-1 čl. 5.5 
13 Ochranná zařízení ČSN 1757-1 čl. 5.6 
14 Parkovací brzda ČSN 1757-1 čl. 5.7 
15 Stabilita ČSN 1757-1 čl. 5.8 
16 Ochrana proti místům s možností stlačení, střihu a zachycení ČSN 1757-1 čl. 5.9 
17 Vnější části vozíku, které mohou narazit na část těla, nesmí mít ostré hrany nebo ostré rohy ČSN 1757-1 čl. 5.10 
18 Ověřování bezpečnostních požadavků a opatření ČSN 1757-1 čl. 6 
19 Provozovatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní
zainteresované osoby 
ČSN 1757-1 čl. 7.1 
20 Návod k používání obsahuje následující údaje:
všeobecné povinnosti
pokyny týkající se vhodnosti vozíku pro jeho použití
pokyny pro používání vozíku a neodnímatelných přídavných zařízení – zamýšlené použití
zbytková rizika
zakázané použití
pokyny pro akumulátorové vozíky
pokyny pro opravy a údržbu vozíku
pokyny pro přepravu, uvedení do provozu, uskladnění a likvidaci 
ČSN 1757-1 čl. 7.1 
21 Vozík nesmí být použit na svazích kvůli možnému nepřiměřenému namáhání nebo
ztráty kontroly 
ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
22 Vozík nepoužíván na místech, která jsou nedostatečně osvětlena ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
23 Vozík nezastavován otáčením oje do pravého úhlu ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
24 Vozík nepoužíván pro zvedání nebo přepravu osob ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
25 Vozík nepoužíván jako zvedák vozidla ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
26 Konce vidlicových ramen nepoužívány jako páka pro zdvíhání břemene ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
27 Vozík nepoužíván tehdy, když hrozí nebezpečí neúmyslného pohybu ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
28 Vozík nepoužíván tehdy, když hrozí nebezpečí překročení jmenovité nosnosti ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
29 Vozík nepoužíván pro manipulaci volně se kývajících břemen ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
30 Vozík nesmí pojíždět s vidlicovými rameny ve zdvižené poloze s výjimkou nakládací
a vykládací manipulace 
ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
31 Vozík nesmí přijít do přímého styku s potravinami ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
32 Vozík nesmí být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu ČSN 1757-1 čl. 7.1.5 
33 Vozíky s ručním nebo poháněným zdvihem předepsaným způsobem označeny ČSN 1757-1 čl. 7.2.1.1 
34 Odnímatelná přídavná zařízení předepsaným způsobem označena ČSN 1757-1 čl. 7.2.1.2 
35 Každý obal musí být označen identifikačním štítkem ČSN 1757-1 čl. 7.2.1.3 
36 Funkce ovladačů trvale označeny ČSN 1757-1 čl. 7.2.2 
37 Výstražné značky připevněny na vozíku v bezprostřední blízkosti míst nebezpečí, kterých
se týkají 
ČSN 1757-1 čl. 7.2.3 

Paletové vozíky

Rozvážkové vozíky

38 Paletové vozíky
Seznam významných nebezpečí:
mechanická nebezpečí (stlačení; střih; zachycení; naražení; tření a opotřebení; výron
kapaliny pod vysokým tlakem
nebezpečí vznikající zanedbáním ergonomických zásad (nezdravé držení těla nebo
přílišná námaha; nedostatečný ohled na anatomii ruky a chodidla; zanedbání použití
osobních ochranných prostředků) lidská chyba;
nebezpečí způsobená poruchami
další nebezpečí způsobená mobilitou
nedostatečná schopnost zařízení zůstat v klidu
dotek s koly; nebezpečí nárazu
další nebezpečí způsobená zdvihem (ztráta stability; přetížení; rozsah pohybů; pád břemen)
kombinace nebezpečí 
ČSN EN 1757-2 čl. 4 
39 Požadavky ČSN EN 1757-2 čl. 4 
40 Oj vybavena madlem ve tvaru uzavřené smyčky, aby bočně chránila ruku ČSN EN 1757-2 čl. 5.2 
41 Madla umístěna v prostoru dvou soustředných kruhů o vnitřním průměru 25 mm
a vnějším průměru 35 mm a poskytuje minimální rozteč 100 mm pro každou ruku 
ČSN EN 1757-2 čl. 5.2 
42 Při tažení vodorovná vzdálenost mezi koncem oje a přední částí kola větší než 500 mm,
přičemž osa rukojeti musí být ve výšce 700 mm až 1000 mm 
ČSN EN 1757-2 čl. 5.2 
43 Oj se po uvolnění automaticky pomalu vrací do horní klidové polohy ČSN EN 1757-2 čl. 5.2 
44 Ovládače pro manipulaci s břemenem ČSN EN 1757-2 čl. 5.3 
45 Hydraulický systém ČSN EN 1757-2 čl. 5.4 
46 Parkovací brzda ovládána např. pákou umístěnou na oj nebo nožním pedálem
a schopna udržet vozík v klidu na vodorovném povrchu 
ČSN EN 1757-2 čl. 5.6 
47 Ochrana před místy střihu a stlačení ČSN EN 1757-2 čl. 5.7 
48 Vnější součásti vozíku, které mohou přijít do styku s tělem, nemají ostré hrany nebo
ostré rohy 
ČSN EN 1757-2 čl. 5.8 
49 Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření ČSN EN 1757-2 čl. 6 
50 Provozovatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu a ostatní
zainteresované osoby 
ČSN EN 1757-2 čl. 7.1 
51 Návod k používání obsahuje následující údaje:
všeobecné povinnosti
pokyny týkající se vhodnosti vozíku pro jeho použití
informace pro práci s vozíkem – normální použití
zbytková rizika
zakázané použití
pokyny pro opravy a údržbu vozíku
pokyny pro přepravu, uvedení do provozu, uskladnění a likvidaci 
ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
52 Vozík nesmí být používán na šikmé ploše (z důvodu nadměrného namáhání a ztráty
kontroly nad vozíkem) 
ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
53 Vozík nepoužíván na místech, která jsou nedostatečně osvětlena ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
54 Vozík nezastavován otáčením oje do pravého úhlu ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
55 Vozík nepoužíván pro přepravu osob nebo jako koloběžka ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
56 Vozík nepoužíván jako zvedák vozidla ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
57 Konce vidlicových ramen nepoužívány jako páka pro zdvíhání břemene ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
58 Vozík nepoužíván tehdy, když hrozí nebezpečí neúmyslného pohybu ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
59 Vozík nepoužíván tehdy, když hrozí nebezpečí překročení jmenovité nosnosti ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
60 Vozík nesmí přijít do přímého styku s potravinami ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
61 Vozík nesmí být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.5 
62 Obsluha vyškolena a vycvičena ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.6 
63 Provozovatel zavedl deník údržby ČSN EN 1757-2 čl. 7.1.6 
64 Vozíky předepsaným způsobem označeny ČSN EN 1757-2 čl. 7.2.1 
65 Funkce ovladačů trvale označeny ČSN EN 1757-2 čl. 7.2.2 
66 Výstražné značky připevněny na vozíku v bezprostřední blízkosti míst nebezpečí, kterých
se týkají 
ČSN EN 1757-2 čl. 7.2.3 
67 Způsob měření sil (F) ČSN EN 1757-2 příloha A 
68 Rozvážkové vozíky
Základní rozměrové charakteristiky rozvážkových vozíků 
ČSN EN 12674-2 čl. 4 
69 Vozíky předepsaným způsobem označeny ČSN EN 12674-2 čl. 5 
70 Informativní značení provedené uživatelem:
totožnost uživatele nebo provozovatele a maximální bezpečné pracovní zatížení pro
rozvážkový vozík nebo transportní podvozek
odkaz na umístění bezpečnostní dokumentace a dokumentace o pracovních postupech 
ČSN EN 12674-2 čl. 5.2 
71 Bezpečnost rozvážkových vozíků ČSN EN 12674-2 příloha A 
72 Obsluha proškolena a vycvičena ČSN EN 12674-2 příloha A.2.2.3 
Pol SKLADOVÁNÍ – POŽADAVKY PŘEDPIS 
Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než
největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být
vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám. 
Nař. vlády č. 101/2005 Sb.,
příloha, čl. 10.3 
Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu
musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. 
Nař. vlády č. 101/2005 Sb.,
příloha, čl. 10.2 
Trvale používané skladovací plochy rovné, odvodněné, zpevněné a označené značkami se
zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu skladovaných
manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky požární ochrany. 
Nař. vlády č. 101/2005 Sb.,
příloha, čl. 10.4 
Manipulační jednotky vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a skladování
poskytovaly ochranu loženému materiálu 
ČSN 26 9030 čl. 3.8 
Manipulační jednotky vytvořené použitím přepravních prostředků, uzpůsobených ke
stohování, nezabraňují jejich stohování 
ČSN 26 9030 čl. 3.11 
Nabírací otvory pro vidlicovou manipulaci, závěsná místa pro závěsnou manipulaci,
popř. uzpůsobení pro jinou manipulaci jsou na manipulačních jednotkách vytvořeny
a umístěny tak, aby umožňovaly bezpečnou manipulaci 
ČSN 26 9030 čl. 3.13 
Pro tvorbu manipulačních jednotek nejsou použity poškozené a neznačené přepravní
prostředky 
ČSN 26 9030 čl. 3.15 
Při tvorbě manipulačních jednotek přepravní prostředky nejsou přetěžovány ČSN 26 9030 čl. 3.16 
Přepravní prostředky jsou rovnoměrně loženy tak, aby ložený materiál nepřesahoval přes
půdorysné rozměry a nezasahoval do nabíracích otvorů ani při stohování 
ČSN 26 9030 čl. 3.17 
11 Nevratné přepravní prostředky jsou vyřazeny z dalšího používání ČSN 26 9030 čl. 3.20 
12 Provozovatel má pro každý sklad zpracován Místní řád skladu ČSN 26 9030 čl. 4.1.1 
13 Místní provozní řád skladu obsahuje předepsané náležitosti ČSN 26 9030 čl. 4.1.1 
14 Mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce nebo
instalacemi skladu vzdálenost nejméně 200 mm 
ČSN 26 9030 čl. 4.2.2 
15 Provozní plochy skladu viditelně (kontrastně) označeny ČSN 26 9030 čl. 4.3.3 
16 Všechny cesty, uličky a komunikace ve stanovených profilech neustále průjezdné
a průchodné 
ČSN 26 9030 čl. 4.3.4 
17 Všechny plochy skladovací zóny bez nerovností, pravidelně udržovány v čistotě ČSN 26 9030 čl. 4.3.4 
18 Nebezpečná místa užitných ploch, dopravních cest, uliček a komunikací jsou označena
příslušnými dopravními značkami, černožlutým šrafováním apod. 
ČSN 26 9030 čl. 4.3.8 
19 Stohování
Stohovací nosnosti a/nebo stohovací výška a/nebo počet vrstev při stohování
manipulačních jednotek nejsou překračovány 
ČSN 26 9030 čl. 4.4.2 
20 Dodržena bezpečnostní vzdálenost mezi horní hranou manipulační jednotky a spodní
hranou stropní konstrukce nebo instalacemi nejméně 200 mm 
ČSN 26 9030 čl. 4.4.5 
21 Dodržen zákaz lezení a pohybu po nastohovaných manipulačních jednotkách ČSN 26 9030 čl. 4.4.9 
22 Je dodržen zákaz stohování poškozených manipulačních jednotek ČSN 26 9030 čl. 4.4.14 
23 Stoh manipulačních jednotek nevykazuje vychýlení od svislice větší než 2% ČSN 26 9030 čl. 4.4.17 
24 Je dodržován zákaz stohování manipulačních jednotek se znečištěnými stykovými plochami ČSN 26 9030 čl. 4.4.19 
25 Pokud mezery mezi jednotlivými vrstvami manipulačních jednotek jsou zajišťovány
ručním prokládáním je spodní hrana manipulační jednotky v poslední vrstvě stohu
nejvýše 1 800 mm nad bezpečným postavením pracovníka zajišťujícího ruční prokládání 
ČSN 26 9030 čl. 4.4.21 
26 Manipulace, manipulační zařízení a prostředky
Plynulé zdvíhání a spouštění manipulačních jednotek 
ČSN 26 9030 čl. 4.5.1 
27 Není dovoleno nadzdvihovat a ustavovat manipulační jednotky do žádané polohy
pouze jedním ramenem vidlice 
ČSN 26 9030 čl. 4.5.1 
28 Závěsná manipulace prováděna pouze s manipulačními jednotkami opatřenými
konstrukčními prvky pro bezpečné připojení vázacích nebo závěsných prostředků
nebo prostředků pro bezvazačovou manipulaci 
ČSN 26 9030 čl. 4.5.2 
29 Stoh manipulačních jednotek soudržný a jeho výška nepřesahuje 2 000 mm při
manipulaci se stohem 
ČSN 26 9030 čl. 4.5.3 
30 Je zakázána přesuvná manipulace manipulačních jednotek ČSN 26 9030 čl. 4.5.7 
31 Kolové tlaky manipulačních zařízení nepřekračuje stanovené hodnoty zatížení ložné
plochy dopravního prostředku 
ČSN 26 9030 čl. 4.5.8 
32 Není překračována nosnost dopravních prostředků ČSN 26 9030 čl. 4.5.9 
33 Regály
Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu
musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být
trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk
ve sloupci. 
Nař. vlády č. 101/2005 Sb.,
příloha, čl. 10.2
ČSN 26 9030 čl. 4.6.1 
34 Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se
i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 
Nař. vlády č. 101/2005 Sb.,
příloha, čl. 10.2 
35 Je dodržován zákaz zakládání poškozených manipulačních jednotek do regálu ČSN 26 9030 čl. 4.6.3 
36 Je dodržován zákaz na regály lézt nebo do nich vstupovat s výjimkou jejich montáže a údržby ČSN 26 9030 čl. 4.6.4 
37 Nejsou používány regály nebo jejich části, jejichž technický stav ohrožuje bezpečnost ČSN 26 9030 čl. 4.6.5 
38 Přístup a příjezd k regálům je volný a dostatečně dimenzovaný; dodrženy stanovené
šířky a výšky manipulačních uliček 
ČSN 26 9030 čl. 4.6.6 
39 Ruční obsluha regálů ve výšce nad 1800 mm je prováděna z místa bezpečného
postavení obsluhy 
ČSN 26 9030 čl. 4.6.7 
40 Osoby používají ochranné přílby v místech, kde výšky uloženého materiálu přesahují
výšku 2000 mm a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí
z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob 
ČSN 26 9030 čl. 4.7.3 
50 Regálové zakladače
Bezpečné stanoviště nouzového ovládání 
ČSN EN 528 čl. 5.1 
51 Regálové zakladače s vozíkem zdvihu (výše jak 1,5 m) vybaveny zachycovačem ČSN EN 528 čl. 5.3.4.1 
52 Instalováno zařízení pro nouzové zastavení, které zastaví stroj, aniž by vznikla další
nebezpečí 
ČSN EN 528 čl. 5.2.6 
53 Instalovány mechanické horní a dolní koncové zarážky ČSN EN 528 čl. 5.3.2 
54 Obsluha zakladače písemně pověřena k obsluze stroje ČSN EN 528 čl. 10.3.2 
55 Nejsou manipulovány poškozené manipulační jednotky ČSN EN 528 čl. 10.3.17 
 Údržbářské práce prováděny v pravidelných intervalech v souladu s pokyny dodavatele ČSN EN 528 čl. 10.4.1.1 
57 O údržbě regálového zakladače vedeny záznamy ČSN EN 528 čl. 10.4.1.4 
58 Stroje jsou kontrolovány v souladu s instruktážní příručkou, nejméně však jednou ročně ČSN EN 528 čl. 10.4.2.1 
59 Na stanovišti obsluhy zakladače viditelným způsobem vyznačeno datum příští kontroly ČSN EN 528 čl. 10.4.2.4 
Pol MOTOROVÉ (MANIPULAČNÍ) VOZÍKY – POŽADAVKY PŘEDPIS 
Zdvižný manipulační vozík vybaven zádržným systémem, zajišťujícím připoutání obsluhy
k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku. 
Nař. vl. č. 378/2001 Sb.,
příloha 3 bod 5 písm. d) 
Každý vozík zabezpečen před spouštěním nepovolanými zaměstnanci Nař. vl. č. 378/2001 Sb.,
příloha 3 bod 6 písm. a) 
Zdvižný manipulační vozík vybaven zařízením k omezení rizika převrácení Nař. vl. č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 3 bod 5 
O provozu manipulačního vozíku se vedou záznamy ČSN 26 8805 čl. 3.1.1 
U provozovatele uloženy všechny doklady a záznamy o manipulačních vozících ČSN 26 8805 čl. 3.1.2 
Provozovatel provedl analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačního vozíku
a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci 
ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. a) 
Provozovatel prokazatelně určil osoby odpovědné za technický stav a provoz
manipulačních vozíků, stanovil požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti
a odpovědnosti 
ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. b) 
Provozovatel určil k obsluze vozíků osoby odborně, tělesně a duševně způsobilé ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. c)
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.1 
Provozovatel odstraňuje zjištěné poruchy nebo závady ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. d)
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.2 
10 Provozovatel zajistil prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným
používáním vozíku a přídavných zařízení 
ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. e) 
11 Provozovatel zajistil prokazatelné zaškolení a zaučení osob provádějících údržbu
a opravy vozíků 
ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. f) 
12 Je vypracován dopravně provozní řád ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. g) 
13 Manipulační vozíky jsou označeny ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. h) 
14 Manipulační vozíky jsou vybaveny podle návodů k používání ČSN 26 8805 čl. 3.3.2 písm. i) 
15 K zajištění spolehlivého technického stavu manipulačních vozíků jsou prováděny:
kontrola před zahájením provozu
provozní údržba
technická kontrola
odstranění závad
Uvedené činnosti jsou prováděny podle návodu k používání vozíku, nebo na základě
posouzení rizik 
ČSN 26 8805 čl. 4.1 
16 Kontrolní místo prokazuje odbornou způsobilost osvědčením výrobcem nebo jeho
pověřeným zástupcem, nebo certifikátem systému jakosti vydaným certifikačním
orgánem nebo inspekčním orgánem 
ČSN 26 8805 čl. 4.3.2, 4.3.3 
17 Vysokozdvižné vozíky řízené řidičem (tj. kromě ručně vedených vozíků) jsou opatřeny
ochranným rámem nad místem řidiče, jsou-li užívány při stohování do větší výšky než
1,5 m nad sedadlo řidiče (s výjimkou vysokozdvižných vozíků řízených řidičem, kde
není nebezpečí, že náklad zboží spadne na řidiče) 
Vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění
p. p. § 228 odst. 2
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.3 
18 Jsou-li vysokozdvižné vozíky používány pro manipulaci s břemeny, která by mohla
spadnout na řidiče (např. vysoká nebo členěná břemena), musí být vybaveny opěrnou
mříží, jejíž výška, šířka a velikost otvorů jsou dostatečné k tomu, aby účinně snížily
nebezpečí pádu břemene nebo jeho části na řidiče 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.3 
19 Vozíky mají barvu, která kontrastuje s okolním prostředím ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.3 
20 Všechny konstrukční úpravy, změny nebo doplňky, které mohou ovlivnit nosnost
vozíku a bezpečnost provozu provedeny se souhlasem výrobce 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.1,
15.2.11 
21 Veškeré štítky a značení udržovány v čistém stavu ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.1 
22 Podlahy mají dostatečnou únosnost a jsou udržovány tak, aby nepříznivě neovlivnily
bezpečnost provozu vozíku 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.1 
23 Dopravní cesty jasně vyznačeny nebo stanoveny (např. v dopravně provozním řádu) ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.1 
24 Dopravní cesty, průchody, podlahy a rampy udržovány v dobrém provozním stavu,
aby se zamezilo poškození vozíku nebo se neporušila stabilita vozíku 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.1 
25 Překladové můstky nebo mostové lávky mají odpovídající bezpečnost (nosnost), aby
unesly naložené vozíky, jejichž max.zatížení je vyznačeno trvanlivě a zřetelně na štítcích 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.1 
26 Strany překladových můstků opatřeny prostředky, které snižují možnosti přejetí přes okraj ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.2 
27 Dodržován zákaz přepravy osob s výjimkou případů, kdy je vozík pro jejich přepravu
konstruován 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.3 
28 Nosnost uvedená výrobcem vozíku není překročena ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.1 
29 Před vjezdem vozíku do silničního vozidla prověřeno, zda brzdy vozidla jsou zabrzděny
a kola podložena 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.7 
30 Před vjezdem vozíku na vozidlo (vagón) prověřeno, zda podlaha silničních vozidel nebo
železničních vagónů unese celou hmotnost vozíku, nákladu, řidiče a zda je zkontrolován
stav podlahy, nemá-li trhliny, otvory nebo jiné závady 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.5.7 
31 Odstavený vozík (tj.bez dozoru řidiče) zajišťuje řidič vozíku proti jakémukoliv
neúmyslnému nebo neoprávněnému použití 
ČSN ISO 3691 čl. 14.2.3.8 
32 Je-li vozík ponechán bez dozoru (opustí-li řidič vozík), nabírací prostředek břemene
zcela spuštěn, ovládače uvedeny do neutrální polohy, přívod energie přerušen, parkovací
brzda zabrzděna a vozík zajištěn proti jakémukoliv neúmyslnému, neoprávněnému použití 
ČSN ISO 3691 čl. 14.2.3.8 
33 Zařízení pro nabíjení akumulátorových baterií umístěny v prostorách, které jsou k tomu
určeny. Jsou vybaveny prostředky určenými ke stírání a neutralizování rozlitého
elektrolytu, k ochraně proti požáru, k ochraně nabíjecích zařízení proti poškozením
způsobených vozíky a k odpovídajícímu odvětrání rozptýlených výparů uvolněných
akumulátorovými bateriemi 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.5 
34 V prostorách nabíjení vyznačen zákaz kouření ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.5 
35 Výměnu nebo nabíjení akumulátorových baterií provádí k tomu vyškolený a pověřený
pracovník (i řidič vozíku) 
ČSN ISO 3691 čl. 14.1.4.5 
36 Vozíky udržovány v čistém stavu, zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky
a podlahy vozíků zbaveny mastnoty, oleje, bláta aj. 
ČSN ISO 3691 čl. 15.2.14 
37 Před demontáží pneumatik na dělených ráfcích učiněna bezpečnostní opatření, aby bylo
zajištěno, že vnitřní přetlak byl vypuštěn (dodržováno huštění stanovené výrobcem vozíků) 
ČSN ISO 3691 čl. 15.2.7 
38 Zajišťována pravidelná údržba, mazání, opravy vozíků ČSN ISO 3691 čl. 15.2.7 
Pol MANIPULAČNÍ VOZÍKY – POŽADAVKY PŘEDPIS 
Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
Seznam významných nebezpečí:
– mechanická nebezpečí (stlačení, střih nebo vtažení – zdvíhacím mechanismem vozíku,
mechanismem přídavného zařízení, mezi vozíkem a překážkami, mezi vozíkem a jeho
koly, v motorovém prostoru; náraz při srážce – při řízení řidičem, když řidič opustí
vozík, vinou mechanické poruchy; náraz padajících předmětů – vinou mechanické
poruchy, vinou neúmyslného pohybu zdvihacího zařízení, vinou poruchy nebo
neúmyslného pohybu vidlic nebo prodloužení, vinou neúmyslného pohybu prostředků
pro manipulaci s břemeny, vinou nestabilních nebo nezajištěných břemen, během
zdvihu nebo přepravy vozíku; nebezpečí způsobené vysokým tlakem – vinou poruchy
hydraulické hadice, vinou překročení hydraulického tlaku; vymršťování materiálu od
kol; uklouznutí, zakopnutí a pád – během přístupu na místo obsluhy,
– elektrická nebezpečí dotykem,
– tepelná nebezpečí pro obsluhu
– nebezpečí vytvářená hlukem (ztráta sluchu nebo potíže s mluvenou komunikací nebo
potíže s vnímáním zvukových signálů vyvolané vysokou hladinou hluku;
– nebezpečí vyvolaná vibracemi,
– nebezpečí vyvolaná vyzařováním,
– nebezpečí vytvářená materiály – vdechnutí výfukových plynů z motoru, oheň nebo
výbuch od palivových systémů motoru, od elektrolytu baterie, v nebezpečných
atmosférách,
– nebezpečí vyvolaná nerespektováním ergonomických zásad – nevhodné místní
osvětlení, stres vyvolaný nepohodlím obsluhy, lidská chyba, během provozu vozíku
nebo před prvním použitím,
– kombinace nebezpečí,
– nebezpečí způsobená funkčními poruchami – porucha hydrauliky způsobující pád
břemene, porucha ovladače způsobující nekontrolovatelný pohyb, neúmyslné uvedení
do provozu když je vozík bez obsluhy, vinou neoprávněného použití,
– vinou neúmyslného pojezdu; převrhnutí vozíku během provozu vozíku, při manipulaci
s břemenem, když je vozík bez obsluhy, porucha odezvy ovládačů,
– nebezpečí způsobená chybějícími nebo nevhodně umístěnými bezpečnostními
prostředky, 
ČSN EN 1459 čl. 4 
Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
Seznam významných nebezpečí:
– mechanická nebezpečí (stlačení, střih nebo vtažení – zdvíhacím mechanismem vozíku,
mechanismem přídavného zařízení, mezi vozíkem a překážkami, mezi vozíkem a jeho
koly, v motorovém prostoru; náraz při srážce – při řízení řidičem, když řidič opustí
vozík, vinou mechanické poruchy; náraz padajících předmětů – vinou mechanické
poruchy, vinou neúmyslného pohybu zdvihacího zařízení, vinou poruchy nebo
neúmyslného pohybu vidlic nebo prodloužení, vinou neúmyslného pohybu prostředků
pro manipulaci s břemeny, vinou nestabilních nebo nezajištěných břemen, během
zdvihu nebo přepravy vozíku; nebezpečí způsobené vysokým tlakem – vinou poruchy
hydraulické hadice, vinou překročení hydraulického tlaku; vymršťování materiálu od
kol; uklouznutí, zakopnutí a pád – během přístupu na místo obsluhy,
– elektrická nebezpečí dotykem,
– tepelná nebezpečí pro obsluhu
– nebezpečí vytvářená hlukem (ztráta sluchu nebo potíže s mluvenou komunikací nebo
potíže s vnímáním zvukových signálů vyvolané vysokou hladinou hluku;
– nebezpečí vyvolaná vibracemi,
– nebezpečí vyvolaná vyzařováním,
– nebezpečí vytvářená materiály – vdechnutí výfukových plynů z motoru, oheň nebo
výbuch od palivových systémů motoru, od elektrolytu baterie, v nebezpečných
atmosférách,
– nebezpečí vyvolaná nerespektováním ergonomických zásad – nevhodné místní
osvětlení, stres vyvolaný nepohodlím obsluhy, lidská chyba, během provozu vozíku
nebo před prvním použitím,
– kombinace nebezpečí,
– nebezpečí způsobená funkčními poruchami – porucha hydrauliky způsobující pád
břemene, porucha ovladače způsobující nekontrolovatelný pohyb, neúmyslné uvedení
do provozu když je vozík bez obsluhy, vinou neoprávněného použití,
– vinou neúmyslného pojezdu; převrhnutí vozíku během provozu vozíku, při manipulaci
s břemenem, když je vozík bez obsluhy, porucha odezvy ovládačů,
– nebezpečí způsobená chybějícími nebo nevhodně umístěnými bezpečnostními
prostředky, 
ČSN EN 1459 čl. 4 
 – nebezpečí vyplývající z mobility (nedostatečné osvětlení pojezdových/pracovních
ploch; nebezpečí vyplývající z náhlého pohybu, nestability atd.během manipulace;
nedostatečná/neergonomická konstrukce místa řízení; mechanická nebezpečí –
nebezpečí způsobená rozlomením a/nebo vymrštěním částí; nebezpečí, kterým jsou
vystaveny osoby následkem neovládaného pohybu, nebezpečí vyplývající z převrácení,
nebezpečí způsobená padajícími předměty, neodpovídající prostředky přístup,
nebezpečí vzniká vlečením, zaklesnutím, spojením, přepravou atd., nebezpečí vzniklá
akumulátory, ohněm, emisemi atd.,
– nebezpečí vyvolaná zdvíháním – ztráta stability, vykolejení stroje, ztráta mechanické
pevnosti stroje a zdvíhacího příslušenství, nebezpečí způsobená neovládaným pohybem,
– nedostatečný výhled na dráhy pohybující se části,
– nebezpečí způsobená osvětlením,
– nebezpečí vyvolaná nakládkou/vykládkou, 
 
Požadavky a/nebo bezpečnostní opatření ČSN EN 1459 čl. 5 
Pro bezpečnostní pás zajištěny dva kotvící body ČSN EN 1459 čl. 5.6.6 
Každý manipulační vozík opatřen ochranným rámem ČSN EN 1459 čl. 5.8.1 
Zajištěno účinné větrání kabiny; pokud je toho dosaženo pouze otevřením dveří a oken,
musí je být možno zajistit v otevřené poloze 
ČSN EN 1459 čl. 5.10.1.4 
Kabina má alespoň jedny dveře a současně nouzový východ umožňující obsluze
uniknout jiným směrem 
ČSN EN 1459 čl. 5.10.1.6 
Ověřování požadavků a bezpečnostní opatření ČSN EN 1459 čl. 6 
Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu ČSN EN 1459 čl. 7 
Návod k používání obsahuje:
informace o normálním používání a oblasti použití vozíku
informace vztahující se k vozíku
informace o provozním použití vozíku
informace o instalaci, údržbě a dobíjení akumulátorů potřebných pro účely nabíjení
informace o doplňování paliva u motovozíků
transport, uvedení do provozu a uskladnění vozíku
servisní instrukce a instrukce pro údržbu 
ČSN EN 1459 čl. 7.1 
10 Vozíky předepsaným způsobem označeny ČSN EN 1459 čl. 7.2.1.1 
11 Trakční akumulátor předepsaným způsobem označen ČSN EN 1459 čl. 7.2.1.2 
12 Vyměnitelná přídavná zařízení předepsaným způsobem označena ČSN EN 1459 čl. 7.2.1.3 
13 Každý vozík s vidlicemi musí mít trvanlivý zatěžovací diagram připevněný v poloze, kde
je jasně čitelný pro řidiče, včetně informace o jmenovitých a skutečných nosnostech 
ČSN EN 1459 čl. 7.2.2.1 
14 Přídavná zařízení mají svůj zatěžovací diagram ČSN EN 1459 čl. 7.2.2.2 
15 Místa pro zdvih na vozíku jasně označena ČSN EN 1459 čl. 7.2.3.1 
16 Určené tlaky nahuštění pneumatik na vozíku jasně označeny ČSN EN 1459 čl. 7.2.3.2 
17 Místa plnění palivem a hydraulickým olejem na vozíku jasně označeny ČSN EN 1459 čl. 7.2.3.3 
18 Značky varující před zbytkovými riziky musí být upevněny na vozík nebo přídavné
zařízení ve vhodných polohách 
ČSN EN 1459 čl. 7.2.3.4 
19 Definice činností manipulace se zatížením ČSN EN 1459 příloha F 
20 Omezovač nosnosti ČSN EN 1459 příloha G 
21 Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače
s tažnou silou do 20 000 N včetně
Seznam významných nebezpečí:
– mechanická nebezpečí ( stlačení, střihu; pořezání nebo uříznutí; navinutí; vtažení nebo
zachycení – kabina; nebezpečí nárazu – způsobené mechanickou závadou, způsobené
nestabilními břemeny, způsobené odlétávajícími předměty, způsobené zdvíháním nebo
přepravou vozíku; nebezpečí bodnutí nebo propíchnutí; opotřebení nebo otěru; výron
vysokotlaké tekutiny; vymrštění částí; ztráta stability; nebezpečí uklouznutí, zakopnutí
nebo pádu,
– nebezpečí způsobená elektrickým proudem (dotyk elektrického proudu,
elektrostatické jevy, vyzařování tepla, vnější vlivy),
– tepelná nebezpečí (popálení a opaření, těžké klimatické podmínky),
– nebezpečí způsobená hlukem (ztráta sluchu, rušení komunikace), 
ČSN EN 1726-1 čl. 4 
21 Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače
s tažnou silou do 20 000 N včetně
Seznam významných nebezpečí:
– mechanická nebezpečí ( stlačení, střihu; pořezání nebo uříznutí; navinutí; vtažení nebo
zachycení – kabina; nebezpečí nárazu – způsobené mechanickou závadou, způsobené
nestabilními břemeny, způsobené odlétávajícími předměty, způsobené zdvíháním nebo
přepravou vozíku; nebezpečí bodnutí nebo propíchnutí; opotřebení nebo otěru; výron
vysokotlaké tekutiny; vymrštění částí; ztráta stability; nebezpečí uklouznutí, zakopnutí
nebo pádu,
– nebezpečí způsobená elektrickým proudem (dotyk elektrického proudu,
elektrostatické jevy, vyzařování tepla, vnější vlivy),
– tepelná nebezpečí (popálení a opaření, těžké klimatické podmínky),
– nebezpečí způsobená hlukem (ztráta sluchu, rušení komunikace), 
ČSN EN 1726-1 čl. 4 
 – nebezpečí způsobená vibracemi,
– nebezpečí způsobená vyzařováním,
– nebezpečí způsobená materiály (dotyk nebo nadechnutí, požár nebo výbuch,
biologická a mikrobiologická nebezpečí),
– nebezpečí vyvolaná nerespektováním ergonomických zásad (zdraví škodlivá poloha
těla, nepřiměřené k lidské anatomii a pohodlí, nedostatečné používání osobních
ochranných prostředků, neodpovídající místní osvětlení, přetížení obsluhy nebo
ztráta koncentrace, lidské chyby),
– kombinace nebezpečí,
– nebezpečí způsobená funkčními poruchami (porucha dodávky energie, vymrštění
částí, ztráta břemene, porucha ovládacího systému, chyby při montáži, ztráta stability
stroje)
– nebezpečí způsobená chybějícími bezpečnostními prostředky
– další nebezpečí způsobená mobilitou – neodpovídající osvětlení pracovního prostoru
nebo prostoru pohybu; nebezpečí způsobená neočekávaným pohybem, nestabilitou
atd.během manipulace; neodpovídající/neergonomická konstrukce místa řidiče/obsluhy
(nebezpečí způsobená nebezpečným okolím-dotykem s pohybujícími se částmi,
výfukové plyny atd.; neodpovídající výhled z místa obsluhy; neodpovídající
sedadlo/osazení; neodpovídající /neergonomická konstrukce/umístění ovládačů;
spouštění/pohyb samohybných strojů; doprava samohybných strojů po silnici; pohyb
vedeného stroje); mechanická nebezpečí (nebezpečí pro osoby způsobené
nekontrolovaným pohybem, nebezpečí způsobená prasknutím a/nebo vymrštěním
částí, nebezpečí způsobená překlopením, nebezpečí způsobená padajícími předměty,
neodpovídající přístupové prostředky, nebezpečí způsobená vlečením, spřahováním,
spojováním, přenosem atd., nebezpečí způsobená bateriemi, ohněm, emisemi atd.)
– další nebezpečí způsobená zdvíhacími operacemi (ztráta stability, vykolejení stroje,
ztráta mechanické pevnosti stroje a zdvíhacího příslušenství, nebezpečí způsobená
nekontrolovaným pohybem, neodpovídající výhled na trajektorie pohybujících se
částí, nebezpečí způsobená světly, nebezpečí způsobená zatížením/přetížením,
nebezpečí způsobená tlakovými nádobami) 
 
22 V prostoru pro obsluhu na normálním místě obsluhy a v prostoru nástupu a sestupu
se nesmí vyskytovat žádné ostré hrany nebo rohy 
 
23 Všechny vozíky vybaveny zařízením (např. klíčem), které znemožní neoprávněné spuštění
jakoukoliv nekompetentní osobou 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.2.1 
24 Všechny vozíky vybaveny provozními a parkovacími brzdami ČSN EN 1726-1 čl. 5.3.1 
25 Ovladače předepsaným způsobem označeny ČSN EN 1726-1 čl. 5.4.7 
26 Otevíratelné vstupy, jako kryty trakčních baterií nebo motoru, vybaveny prostředky
zabraňujícími neúmyslnému zavření, pokud toto neúmyslné zavření může způsobit
zranění 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.5.3.2 
27 Požadavky na motovozíky používající zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) ČSN EN 1726-1 čl. 5.5.4 
28 Požadavky na zdvíhací a naklápěcí systémy ČSN EN 1726-1 čl. 5.6 
29 Požadavky na místo obsluhy  
30 Pro přístup a sestup z normálního místa obsluhy ve výšce větší než 300 mm nad zemí
použito(a) madlo(a), která mohou být součástí konstrukce vozíku. Světlá šířka musí
být minimálně 45 mm, délka 130 mm a průměr 15 mm 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.7.2.1 
31 Pokud je výška podlahy prostoru pro obsluhu větší než 550 mm nad zemí, musí být
použit stupeň nebo stupně. První stupeň nesmí být výše než 550 mm od země 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.7.2.2 
32 Podlaha prostoru pro obsluhu, stupně a ochozy musí mít protiskluzový povrch, např.
žebrované plechy, drsné povlaky, kovová mříž. Ochozy výše než 2 000 mm nad zemí
musí mít zábradlí o výšce od 1000 mm do 1100 mm 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.7.2.3 
33 Plošiny pro stojící obsluhu ve výšce větší než 1200 mm a do 3000 mm včetně nad
podlahou, musí být vybaveny ochrannými prostředky na obou stranách 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.7.3.4 
34 Vozíky se sedícím a stojícím řidičem s výškou zdvihu větší než 1800 mm vybaveny
pro ochranu obsluhy ochranným rámem, který může být vyměnitelný 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.9.1.1 
35 Vozíky s výškou zdvihu větší než 1800 mm vybaveny ochrannou mříží ČSN EN 1726-1 čl. 5.9.2 
36 Kabina má alespoň jedny dveře a současně nouzový východ umožňující obsluze
uniknout jiným směrem 
ČSN EN 1726-1 čl. 5.11.1.6 
37 Ověřování požadavků a bezpečnostní opatření ČSN EN 1726-1 čl. 6 
38 Provozovatel/uživatel má k dispozici návod k používání, se kterým seznámil obsluhu ČSN EN 1726-1 čl. 7.2 
39 Návod k používání obsahuje
– informace o vozíku/přídavném zařízení
– informace o provozu vozíku
– podrobnosti pro elektrovozíky
– podrobnosti pro motovozíky
– opravy a údržba vozíku
– přeprava, uvádění do provozu a skladování 
ČSN EN 1726-1 čl. 7.2 
40 Vozíky předepsaným způsobem čitelně a trvanlivě označeny ČSN EN 1726-1 čl. 7.3.1.1 
Nahrávám...
Nahrávám...