dnes je 25.5.2024

Input:

Kovoobráběcí stroje - základní opatření pro prevenci rizika

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2.2
Kovoobráběcí stroje – základní opatření pro prevenci rizika

Ing. Pavel Petrů

Předcházení nebezpečí je základní opatření při plnění povinností zaměstnavatele. Tato opatření začínají administrativními kroky. Výčet základních opatření, byť ne vyčerpávající, je uveden dále.

Technická dokumentace stroje

Průvodní technická dokumentace tvoří nedílnou součást každé dodávky stroje či zařízení. Náležitosti a obsah technické dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb.příloze č. 1 tohoto nařízení jsou pak uvedeny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na:

 • návrh a konstrukci strojních zařízení včetně návodu k použití,

 • určité kategorie strojních zařízení (potravinářství, kosmetika, opracování dřeva, aplikace pesticidů...),

 • vyloučení nebezpečí způsobených pohyblivostí strojních zařízení,

 • vyloučení nebezpečí vyvolaných zvedáním,

 • strojní zařízení určená pro práce v podzemí,

 • strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob.

Oprávnění k obsluze stroje

Zaměstnavatel zajistí a zaměstnanec:

 • absolvuje úvodní instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další instruktáže na přiděleném pracovišti u stroje (seznámení se všemi riziky možného ohrožení, bezpečnostními předpisy, pravidly bezpečné práce a hygienickými předpisy, vztahujícími se na příslušné pracoviště, obráběcí stroj, předvedení správného pracovního postupu).

 • je seznámen s:

  • nebezpečnými místy provozu a výrobního zařízení,

  • používáním osobních ochranných pracovních prostředků,

  • havarijním plánem a protipožárním zabezpečením,

  • poskytováním první pomoci na pracovišti

  • zákazem obsluhovat stroje nebo zařízení, jehož obsluha a užívání mu nepřísluší z titulu přikázané práce,

  • návodem pro obsluhu stroje. Návod k obsluze má být k dispozici na každém pracovišti

 • absolvuje praktický zácvik pod dohledem přímého nadřízeného nebo jím pověřeného pracovníka,

 • je přezkoušen ze znalostí bezpečnostních předpisů podle příslušné profese.

Pracovní oděv obsluhy

Pracovník musí při obsluze stroje:

 • být chráněn proti zachycení pohybujícími se částmi stroje za:

  • pracovní oděv. Používaný pracovní oděv: – nesmí mít volně vlající části, – musí mít manžety rukávů i nohavic těsně přiléhající,

  • vlasy. K prevenci proti tomuto nebezpečí účelu slouží pokrývka hlavy: čepice, síťka, šátek.

  • prstýnky, řetízky, náramky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. Musejí být proto před prací odloženy.

  • nevhodné obvazy na rukou.

Poznámka: Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech obvaz, např. gázový obvaz nebo kožený prst, nesmějí pracovat na strojích, u nichž jsou v bezprostředním dosahu volně přístupné rotující části, které by mohly pracovníka při neopatrném jednání zachytit (např. na vrtačkách, hrotových soustruzích). Při drobných poraněních se doporučuje raději používat gumové prsty.

 • používat

  • ochranné rukavice pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou a za klidu stroje (stroj nebo jeho příslušná část, např. vřeteno, nesmí být v chodu). Při vlastní obsluze stroje za chodu však musejí být rukavice sejmuty. Používat rukavice u vrtaček je zakázáno.

  • koženou pracovní obuv – šněrovací, kotníčkovou, zejména u soustruhů, frézek, hoblovek a vrtaček. U ostatních obráběcích strojů, u nichž vzniká jen malé množství třísek, popř. se třísky vůbec nevyskytují, lze používat i kožené polobotky. Výslovně je zakázáno pracovat v lehké plátěné obuvi (teniskách, plátěnkách apod.)

Nahrávám...
Nahrávám...