dnes je 25.5.2024

Input:

Kovoobráběcí stroje - základní zásady pro zajištění bezpečnosti práce

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2.3
Kovoobráběcí stroje – základní zásady pro zajištění bezpečnosti práce

Ing. Pavel Petrů

Obecné požadavky

Při obsluze kovoobráběcích strojů platí tyto základní požadavky:

 1. Každý pracovník musí být seznámen s bezpečnostními požadavky pro obráběcí stroje na kovy a s návodem k obsluze stroje.

 2. Pracovník nesmí obsluhovat žádný stroj nebo zařízení, jehož obsluha a užívání mu nepřísluší z titulu přikázané práce.

 3. Vyřazování bezpečnostních a ochranných zařízení z činnosti je považováno za porušení bezpečnostních předpisů.

 4. Nebezpečí zachycení pohybujícími se částmi stroje lze předcházet nepoškozeným pracovním oblekem. Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.

 5. Důležitým doplňkem pracovního obleku je správná obuv. Kožená pracovní obuv podstatně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů nohy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.

 6. Obsluha před započetím práce na stroji musí odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod., neboť zvyšují nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje.

 7. Povinnosti obsluhy

  a) před zahájením práce na stroji:

  • prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho části, např. ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení,

  • ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách,

  • zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a upnutí,

  • nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití,

  • u číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného testovacího programu.

   b) za provozu stroje:

  • výměnu obrobků a nástrojů, měření, kontrolu jakosti povrchu apod. provádět bezpečným způsobem za klidu stroje,

  • do upínacího zařízení upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí,

  • hrozí-li při upnutí nebo výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, používat ochranné rukavice. Stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) přitom nesmí být v chodu,

  • při vlastní obsluze stroje (během obrábění) musí být rukavice sejmuty,

  • při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků je nutno používat zdvihacích zařízení,

  • není-li stroj vybaven ochranným zařízením (krytem) proti odletujícím třískám anebo není-li zařízení možno použít, používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky na ochrana zraku (ochranné brýle nebo obličejové štíty),

  • k odstraňování třísek používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod.,

  • při nebezpečí zachycení vlasů chránit se čepicí nebo správně uvázaným

Nahrávám...
Nahrávám...