dnes je 24.2.2024

Input:

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb 20. listopadu 2017 - Autorka úpravy

3.1.2019, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 01:27:06

Kulatý stůl pořádaný 20. listopadu 2017 u příležitosti velké novelizace zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Ke kulatému stolu byli pozváni zástupci ministerstva zdravotnictví, kteří se podíleli přímo na přípravě novely, zástupci poskytovatelů PLS, zaměstnavatelů, státního zdravotního dozoru, právníci a další odborníci na oblast.

Kapitoly videa

Úvodní blok, v němž MUDr. Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví, jedna z hlavních autorek novely, vysvětlila nadnárodní právní rámec, na který národní právní úprava pracovnělékařských služeb navazuje, objasnila provázanost aplikace zdravotních předpisů při poskytování pracovnělékařských služeb a seznámila účastníky s podklady a důvody letošní novelizace právní úpravy pracovnělékařských služeb v zákonné i podzákonné úrovni. Dále podala podrobný výklad jednotlivých novelizačních úprav. 

Lektor

MUDr. Anežka Sixtová

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství a několik let také ve funkci ředitelky odboru ochrany veřejného zdraví. Do konce roku 2017 ještě působila na Ministerstvu zdravotnictví jako externí pracovník.  Podílela se na novelizaci zákona o specifických zdravotních službách a prováděcího předpisu -  vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

 

Celý svůj profesní život se věnuje oboru hygiena práce a pracovní lékařství. Několik let byla členkou Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP a pravidelně se účastnila jednání Rady vlády pro BOZP a Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR. V rámci své profesní činnosti se podílela na přípravě právních předpisů a různých metodik týkajících se problematiky ochrany zdraví při práci, problematiky pracovnělékařských služeb a posuzování a uznávání nemocí z povolání.

Nahrávám...
Nahrávám...