dnes je 25.2.2024

Input:

Kulatý stůl k nové úpravě pracovnělékařských služeb 20. listopadu 2017 - Úvod

3.1.2019, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:05:57

Kulatý stůl pořádaný 20. listopadu 2017 u příležitostí velké novelizace zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Ke kulatému stolu byli pozváni zástupci ministerstva zdravotnictví, kteří se podíleli přímo na přípravě novely, zástupci poskytovatelů PLS, zaměstnavatelů, státního zdravotního dozoru, právníci a další odborníci na oblast.

Kapitoly videa

Jednání kulatého stolu zahájil a účastníky přivítal Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. Ten byl zároveň odborným garantem akce a celým dnem provázel jako moderátor. V úvodní řeči vyzdvihl význam nové právní úpravy pro praxi.

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

Nahrávám...
Nahrávám...