dnes je 1.10.2023

Input:

Kuřárny, porušování zákazu kouření, státní dozor a sankce

30.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.6.6
Kuřárny, porušování zákazu kouření, státní dozor a sankce

JUDr. Anna Janáková

Pracovněprávní právní předpisy stanovují zákazy kouření v určitých případech a umožňují zaměstnavateli, aby zákaz v rámci opatření k prevenci rizik stanovil sám v případech, kdykoliv je toho k ochraně BOZP třeba.

Kuřárny jsou možnost ne povinnost

V řadě právních předpisů shora uvedených je stanoveno, že kouření je povoleno jen v místnostech nebo místech k tomu určených, zřetelně označených a vyhrazených organizací/zaměstnavatelem. Nikde však zaměstnavateli není stanovena povinnost zajistit pro zaměstnance/ kuřáky kuřárny nebo kuřácké koutky. Pokud však zaměstnavatel kuřárnu zřizuje, je třeba, aby splňovala požadavky na větrání stanovené nař. vlády č.361/2007 Sb.

Jednací řády každé z komor Parlamentu ČR stanoví, že kouření je povoleno v místnosti, která je vyčleněna, označena a vybavena jako kuřárna. Jak má taková kuřárna vypadat, jak má být vybavena, však také stanoveno není.

Pracovně-právní důsledky porušování zákazu kouření

Porušením zákazu kouření se zaměstnanec dopouští porušení svých pracovních povinností – tedy porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; za určitých okolností, zejména v případě recidivy, ohrožování bezpečnosti práce apod., s přihlédnutím k dalším okolnostem a souvislostem, by s ním z tohoto důvodu mohl zaměstnavatel i rozvázat pracovní poměr.

Pokud zaměstnanec poruší zákaz kouření z důvodů uvedených v podkapitole 3/6. 3. 6. 2. - zákaz kouření a zákaz manipulace

Nahrávám...
Nahrávám...