dnes je 25.5.2024

Input:

Legislativní základ

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Legislativní základ

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Mezinárodní legislativa

Dlouhé období byla přijímána a aplikována legislativa na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, než si tvůrci legislativy na mezinárodní či nadnárodní úrovni uvědomili, že zaměstnancům je třeba chránit život a zdraví zaměstnance nejen při běžné práci, ale též v situacích mimořádných, kdy běžná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nelze zpravidla aplikovat. Praxe ukázala, že je třeba se připravit i na takové situace, kdy dojde k nenadálým případům a nehodám, jako jsou případy zdolávání požáru, evakuace zaměstnanců, poskytnutí první pomoci apod.

Účel legislativy

Na úrovni státu i nižších správních celků jsou v Evropě pro mimořádné situace zřízeny a provozovány záchranné systémy pro případ první pomoci, požáru aj. mimořádných událostí. Nicméně bez

Nahrávám...
Nahrávám...