Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru

JUDr. Anna Janáková

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI V JEDNOTCE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU,
V JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE NEBO PODNIKU

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Identifikační údaje příslušné o jednotce sboru: identifikační údaje hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku, u kterého se posuzovaná osoba uchází o zaměstnání či zařazení, nebo u kterého je zaměstnána nebo zařazena.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti:

- uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo

- zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává jako svoje zaměstnání nebo

- člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, nebo

- člena jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku.

Údaje o funkci: na kterou je posuzovaná osoba přijímána nebo se uchází o zařazení, nebo je zaměstnána nebo zařazena v jednotce hasičského záchranného sboru podniku – jednotce sboru dobrovolných hasičů

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: