dnes je 25.5.2024

Input:

Lékařský posudek o způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3
Lékařský posudek o způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání

JUDr. Anna Janáková

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ
NEBO PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Vzor

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Škola: identifikační údaje školy v rozsahu:

  1. název právnické osoby vykonávající činnost školy,  adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
  2. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zřizovatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání (např. před prvním zařezním posuzované osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu)

a) před zařazením k praktickému vyučování či praktické přípravě v rámci vzdělávacího programu, nebo

b) v průběhu praktického vyučování či praktické přípravy v rámci vzdělávacího programu.

Vzdělávací program posuzované osoby: uvede se kód a název oboru

Nahrávám...
Nahrávám...