dnes je 21.5.2024

Input:

Lhůta pro rozhodnutí správního orgánu ve věci návrhu na zařazení práce do kategorie

5.8.2013, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jakou má lhůtu k vyjádření odesílateli stran návrhu na kategorizaci má Hygienická stanice?

Odpověď:

Zaměstnavatel podává návrh na zařazení prácí do kategorie třetí nebo čtvrté podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - viz "O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis

Nahrávám...
Nahrávám...