dnes je 28.5.2024

Input:

Manipulace s materiálem

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3
Manipulace s materiálem

Ing. Antonín Dušátko

Podstata logistiky a manipulace s materiálem

Do centra dnešní – dynamicky se rozvíjející společnosti se stále více dostávají přání zákazníků a nutnost pružně se těmto přáním přizpůsobovat. Požadavky trhu vedou ke zkracování inovačního cyklu výrobků, k rozšiřování sortimentu nabídky řady výrobkových variant, ke zkracování dodacích lhůt a k přesnému dodržování přislíbených termínů dodávek. Při transformaci našich firem na tyto požadavky trhu postupně narůstá význam relativně nové discipliny – logistiky, která teprve ve druhé polovině 80. let minulého století přestala být v našich podmínkách chápána jako "buržoazní pavěda“.

V době Ludvíka XIV se pod logistikou rozuměly všechny činnosti, sloužící k ubytovávání vojska a k jejich zásobování potravinami a municí. Ve druhé světové válce se pojem logistika používal ve spojitosti s plánováním a řízením zásobovacích procesů pro spojenecké armády. Od počátku 60. let minulého století se pojem logistika začíná používat také v civilní hospodářské sféře. Nejprve se jím rozuměly plánování a realizace distribuce zboží od výrobce ke spotřebiteli – zejména v USA. Postupně se oblast logistiky začala rozšiřovat na opatřování a skladování materiálu. V 70. letech minulého století, kdy převládala snaha o vytěžování drahých výrobních kapacit, se stále více prosazoval poznatek, že významné možnosti racionalizace spočívají v globální optimalizaci opatřování, výroby, skladování a distribuce.

Dnes je obsahem logistiky integrální řízení veškerého materiálového toku firmou (včetně toku od dodavatele a toku k odběratelům) jako celku, a na to vázaného toku informací. Posláním logistiky je pak vytvářet předpoklady a starat se o to, aby byly k dispozici správné materiály ve správném čase, na správném místě, se správnou jakostí a s příslušnými informacemi, a to s přijatelným finančním dopadem. Z dosud uvedeného pak vyplývá, že manipulace s materiálem tvoří významnou integrální složku zejména firemní logistiky. Současně platí, že úroveň bezpečnosti práce při manipulaci s materiálem rozhodujícím způsobem ovlivňuje i úroveň bezpečnosti práce v rámci celého logistického řetězce. Rovněž je třeba si uvědomit, že manipulace s materiálem (až na výjimky), představuje typicky pomocnou – doplňkovou činnost, zajišťující základní výrobní proces a to v rozhodující většině podnikatelských subjektů.

Manipulace s materiálem – členění

Manipulace s materiálem je chápána jako odborné přemisťování, ložení a usměrňování materiálu – věcí (např. surovin, polotovarů, výrobků, zboží, zvířat apod.) a to ve sféře výroby, oběhu

Nahrávám...
Nahrávám...