Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Manipulace, skladování a odvoz dříví

23.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7
Manipulace, skladování a odvoz dříví

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika skladování dřeva

Skladování dříví je možné definovat jako ukládání zásob dřeva na dopředu určená místa podle stanovených pravidel, do určených tvarů a to obzvláště podle dřevin, kvality a podle druhu sortimentu. Další nezřídka používaná je specifikace skladování dříví jako uložení sortimentů dříví na konkrétní lokalitu s požadavkem na plynulost výrobního procesu a na maximální zachování kvality i kvantity, kterou sortimenty dříví vykazovaly při zahájení skladování.

Místo skladování

Volba konkrétního místa pro uložení dříví je v praxi závislá zejména na roční době, druhu realizované těžby, množství dříví, druhu kácené dřeviny, zvláštnostech pracovního prostředí (zejména terénu) apod. Jednotlivá místa určená pro různé typy skladování jsou potom odbornou veřejností rozdělována například na tzv. skladování u pařezu, skladování na vývozním či odvozním místě, manipulačním skladu, uskladnění u koncového zákazníka apod.

Zásady bezpečnosti práce

Základní zásady bezpečnosti práce pro manipulaci a skladování dříví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru stanoví NV č. 28/2002 Sb. Při manipulaci a skladování dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci na manipulační lince neuváděli zkracovací pilu do řezu, pokud není dříví v klidu a stabilizováno, aby nedořezávali překřížené dříví a aby ručně nemanipulovali s dřívím při jeho navalování k dopravníku. Při používání dopravníků je nezbytné upozornit i na minimální požadavky k zajištění jeho bezpečného provozu, tak jak jsou definovány v právních a ostatních předpisech, zejména pak v Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Zaměstnancům je zakázán pohyb po konstrukci nadúrovňových dopravníků, překračování dopravníků za chodu mimo určené přechody, vstup na uskladněné dříví, vyprošťovat ruční lana navijáku a překračovat je (jsou-li v pohybu) a zdržovat se se v ohroženém prostoru při rozkulování dříví.

Volné uskladňování dříví na skládce

Při volném uskladňování dříví na skládce je nezbytné dodržovat takový sklon uskladněného dříví, který zabrání jeho samovolnému pohybu při respektování přirozeného sklonu soustřeďovaného dříví. K zajištění je nutné používat zajišťovacích klínů. Zaměstnancům je zakázáno vstupovat na soustřeďované dříví a překračovat jej za pohybu. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m, manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.

Ze základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné ještě zmínit zejména povinnost zajistit při zakládání vybudování skládky tak (popř. určit místo), aby jednotlivé činnosti na skládce prováděné či dříví uskladněné nezasahovalo do ochranných pásem el. Vedení, dráhy nebo aby skládky nebyly zřizovány na jiných

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: