dnes je 26.2.2020

Input:

Manipulační jednotky

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.4
Manipulační jednotky

Ing. Zdeněk Juránek

Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být v návaznosti na platné požadavky NV č. 101/2005 Sb. skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

Charakter manipulačních jednotek

Hlavní zásady pro tvorbu manipulačních jednotek stanoví ČSN 26 9030. Manipulační jednotky jsou vytvářeny jako přepravní svazky, jednotky přepravního balení ložené přepravní plošiny, ložené přepravky, ložené ukládací bedny, ložené kluzné podložky a paletové jednotky.

Požadavky na manipulační jednotky

Manipulační jednotky musí být uzpůsobeny k dané nebo předpokládané mechanizované manipulaci, přepravě a skladování (dále jen manipulaci, přepravě a skladování). Přednostně je doporučeno uzpůsobení k vidlicové, popř. závěsné manipulaci. Dále musí být manipulační jednotky vytvořeny tak, aby:

  • - při manipulaci, přepravě a skladování nebyla ohrožována bezpečnost osob,
  • - zachovávaly svůj tvar při manipulaci, přepravě a skladování,
  • - jejich rozměry a hmotnost odpovídaly předpokládané manipulaci, přepravě a skladování,
  • - bylo umožněno z menších manipulačních jednotek sestavovat větší,
  • - při manipulaci, přepravě a skladování poskytovaly ochranu loženému materiálu.
  • - při manipulaci, přepravě a skladování nedocházelo k poškozování dopravních prostředků, manipulačních a skladovacích zařízení,
  • - při manipulaci, přepravě a skladování odolaly přepokládanému mechanickému a klimatickému namáhání, a nedocházelo k jejich nedovolenému poškození v předpokládaném oběhu,

Nedovolené poškození je takové, které již má vliv na bezpečnost osob, na poškozování dopravních prostředků, manipulačních a skladovacích zařízení a na poškozování nebo jiné ohrožení loženého materiálu.

Manipulační jednotky vytvořené použitím přepravních prostředků, uzpůsobených ke stohování, nesmějí zabraňovat jejich stohování. Manipulační jednotky uzpůsobené pro