dnes je 13.7.2024

Input:

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol - ZŠ, zvláštní školy, školská zařízení

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21.4
Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol – ZŠ, zvláštní školy, školská zařízení

PhDr. Alena Juklíčková

Návrh kategorizace prací zaměstnanců škol – ZŠ, zvláštní školy, školská zařízení (DDM, DD, ZUŠ atd.)

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Škola, ŠZ: přesný název:

Úplná adresa vč. PSČ:

IČO:

Práce – profese Faktory – viz vyhl. č. 432/2003 Sb. Navrhovaná
kategorie
 
Počet osob v kateg. celkem, z toho žen  Zdůvodnění dle vyhl. č. 432/2003 Sb. a nař. č. 178/2001 Sb. tab. l, příl. 1 Navrhovaná ochranná opatření 
Ředitel, zástupce ředitele psychická zátěž  1.    psych. zatěžující faktory (práce s žáky)  preventivní prohlídky  
Učitel
 
psychická zátěž  2.    psych. zatěžující faktory (práce s žáky)  preventivní prohlídky  
Učitel odborných předmětů  psychická zátěž  2.    psych. zatěžující faktory, příp. zraková zátěž počítače, nebo CHL – příl. B  prevent. prohlídky + OOPP, u
zrak. zátěže bezpečn. přestávky  
Vychovatel, ved. vychovatel psychická zátěž  2.    psych. zatěžující faktory (práce s žáky)  preventivní prohlídky  
Vedoucí školní jídelny fyzická zátěž,
příp. psych. zátěž  
2.    přenášení břemen (do 15 kg), vaření, případně psych. zatěžující faktor (dozorují-li žáky ve ŠJ)  preventivní prohlídky + OOPP  
Nahrávám...
Nahrávám...