dnes je 28.5.2024

Input:

Nebezpečí od tlakových zařízenÍ

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4.2
Nebezpečí od tlakových zařízenÍ

Ing. Miloslav Kočí

Nejvýznamnějším nebezpečím při provozu tlakových zařízení je značná energie, akumulovaná ve stlačeném plynu či páře, která je schopna v případě porušení celistvosti pláště nádoby nebo kotle se v krátkém čase uvolnit. Stlačený plyn nebo pára může tlakovou vlnou a létajícími troskami demolovat okolí, unikající pára a žhavá voda opařit zasažené osoby.

Nebezpečí od tlakových zařízení

Mechanická nebezpečí

 • ztráta stability zařízení,

 • náraz zařízení nebo jeho částí při porušení celistvosti tlakové části,

 • poranění výronem média pod tlakem,

 • poranění pohybujícími se mechanickými částmi při zauhlování (kotel, kompresor s tlakovou nádobou),

 • poranění pohybujícími se mechanickými částmi při manipulaci se škvárou nebo popelem,

 • poranění pohybujícími se mechanickými částmi větrání a odtahu spalin,

 • poranění při vyhrabávání (vybíraní, čištění) kotle a spalinových cest,

 • výbuch páry nebo plynu v tlakové části,

 • výbuch topiva (plynů) v topeništi,

 • výbuch uhelného prachu,

 • poranění troskami tlakového zařízení nebo částí poškozeného objektu,

 • pád při pohybu po rozměrném zařízení (při obsluze a údržbě kotle, zauhlování),

 • poranění při pohybu osob v nádobách (kotlích) při vnitřní prohlídce nebo opravách,

 • poranění v důsledku práce v těsných prostorách.

Elektrické nebezpečí (u zařízení, jejichž součástí

Nahrávám...
Nahrávám...