Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nebezpečí v silniční dopravě

12.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1.2
Nebezpečí v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Nebezpečí plynoucí ze silniční dopravy jsou zejména následující:

Nebezpečí z nedodržování pravidel silničního provozu

V té nejobecnější rovině se jedná o všechna nebezpečí, která s sebou přináší jízda a činnost řidiče jak na pozemních komunikacích, tak při jízdě a činnostech mimo ně. Jedná se o nebezpečí plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu, tj. zejména nevěnování se plně řízení a nesledování situace v provozu na pozemních komunikacích, nepřizpůsobení jízdy technickým vlastnostem vozidla, nepřipoutání se za jízdy bezpečnostním pásem, telefonování za jízdy, dále z nedodržování pokynů policisty a pokynů osob oprávněných řídit provoz na pozemních komunikacích, z nerespektování dopravního značení, dopravního zařízení a neřízení se světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými signály a další.

Nebezpečí z nedodržování bezpečnostních požadavků

Další nebezpečí vznikají z nedodržování některých ustanovení bezpečnostního předpisu pro tuto problematiku, tj. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., např. zastavování a stání na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu nebo vedením inženýrských sítí, otáčení a couvání, nevyhovuje-li tomu povaha terénu, jízda po nedostatečně pevném, širokém a sjízdném terénu.

Nebezpečí ze závadného technického stavu vozidla

Nebezpečí selhání dopravního prostředku úzce souvisí s jeho technickým stavem.

Nebezpečí z nedodržení stanovené kvalifikace řidičů

Kvalifikační způsobilost pro řidiče je nezbytná k odstranění nebezpečí chybného a neodborného jednání v souvislosti s neznalostí.

Nebezpečí z nevyhovujícího zdravotního stavu řidičů

Dodržování povinnosti kontrolovat zdravotní způsobilost řidičů je nezbytné k odstranění nebezpečí plynoucího z jejich nevyhovujícího zdravotního stavu. V rámci kontroly zdravotního způsobilosti k řízení vozidel a pro bezpečnou jízdu je nutno ze strany řidičů podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám a respektovat jejich výsledek, řídit vozidlo s ohledem na svůj současný zdravotní stav, nepožívat alkohol ani jiné návykové látky před řízením a během vlastního řízení, dále nepodceňovat problematiku ohrožení nemocí z povolání, resp. nemocí z povolání.

Nebezpečí z nedodržování pracovního režimu

Stanovení určitého pracovního režimu pro řidiče (tj. doba řízení, následující bezpečnostní přestávka, denní, týdenní a čtrnáctidenní limit řízení, odpočinek před vlastním řízením) mají eliminovat nebezpečí plynoucí z únavy (mikrospánek, nesoustředěnost), ze stresových situací apod.

Nebezpečí při přepravě nákladů

Při předpravě nákladů mohou vzniknout nebezpečí v souvislosti s pádem nedostatečně zajištěného nákladu, předměty umístěné ve vozidle omezují nebo ohrožují řidiče a přepravované osoby nebo působí nedostatečný výhled z místa řidiče. Není-li náklad vhodně umístěn, není zajištěna stabilita a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: