dnes je 25.5.2024

Input:

Nedostatky v BOZP v silniční dopravě, zjišťované kontrolními orgány nejčastěji

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.9
Nedostatky v BOZP v silniční dopravě, zjišťované kontrolními orgány nejčastěji

Ing. Miroslava Šmídová

Nejčastěji zjišťované závady:

  • ze strany dopravců nejsou organizovány práce řidičů tak, aby byly dodržovány povinnosti stanovené příslušnými předpisy pro jednotlivé typy jízd (zákon č. 111/1994 Sb., a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., nařízení vlády č. 589/2006 Sb., Dohoda AETR, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006) tak, aby byl dodržen stanovený limit denního řízení, dostatečný odpočinek před vlastním řízením, bezpečnostní přestávky,

  • zaměstnavatelé nezajišťují a nevyžadují, aby řidiči vedli na předepsaných dokladech požadované údaje o dobách pracovního výkonu (řízení) a čerpání bezpečnostních přestávek,

  • řidiči překračují stanovené limity řízení a nedodržují minimální doby bezpečnostních přestávek.

Dále je zejména zjišťováno:

  • neprovedení stanovených lékařských prohlídek u řidičů v termínech tak, jak požadují příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 277/2004 Sb., pro práci v noci ustanovení zákoníku práce,

  • ze strany zaměstnavatelů – dopravců neprovádění jejich povinností v problematice rizik (vyhledávání, minimalizování, seznamování s neodstranitelnými riziky apod.),

  • nezpracování konkrétních pracovních postupů pro některé činnosti a jejich zahrnutí do místních

Nahrávám...
Nahrávám...