dnes je 19.5.2024

Input:

Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.2
Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

Ing. Miloslav Kočí

Při kontrole dozorčími orgány jsou v souvislosti se svařováním zjišťovány následující nedostatky:

Svářečská pracoviště

Na svářečském pracovišti:

 • je nepořádek, uličky jsou zarovnávány svařovaným materiálem,

 • nejsou instalovány nebo řádně umístěny přenosné zástěny, kryty nebo závěsy pro oddělení svářečských pracovišť,

 • svařovaní je prováděno na pracovištích a za podmínek, kdy je to zakázáno,

 • svařují se prázdné nádoby jejichž předchozí obsah není znám, což má často za následek mimořádné události,

 • při svařování konstrukcí ve výškách nejsou svářeči zabezpečení proti pádu,

 • při likvidaci starých ocelových konstrukcí nejsou zpracovány technologické postupy, nebo nejsou dodržovány a řezači plamenem jsou ohrožováni pádem konstrukcí,

 • pracovníci při svařování nejsou vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami, nebo je nepoužívají

Kvalifikace

Závady týkající se kvalifikace pracovníků:

 • svařování provádějí pracovníci, kteří nemají doklady o kvalifikaci svářeče nebo zaškoleného pracovníka,

 • pracovníci provádějí svařování nad rozsah svého oprávnění,

 • zaměstnavatel nezajišťuje pravidelné zdravotní prohlídky svářečů,

 • zaměstnavatel nezajišťuje periodické přezkušování svářečů a zaškolených

Nahrávám...
Nahrávám...