dnes je 19.5.2024

Input:

Nízkotlaké kotelny

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.6
Nízkotlaké kotelny

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy:

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména příloha část. 12.

  • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Definice nízkotlaké kotelny

Nízkotlaká kotelna je objekt nebo jeho část kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s konstrukčním přetlakem 0,05 MPa, nebo teplovodní kotel s dovolenou teplotou do 110 ºC, se jmenovitým tepelným výkonem kotle 50 kW a větším nebo dva a více kotlů se součtovým tepelným výkonem nad 100 kW a zařízení souvisejícími.

Požadavky na nízkotlaké kotelny

Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem nad 3,5 MW musí být umístěna v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.

Projektová dokumentace

Součástí projektové dokumentace kotelny musí být výpočet množství vzduchu potřebného pro spalování a zajištění tahu kotle, výpočet účinného větrání kotelny a souvisejících prostor a návrh technického řešení, technické řešení zabezpečovacího zařízení a jeho výpočet, určení způsobu obsluhy.

Ke každému kotli musí být dodán technický návod k montáži návod k obsluze, provozu a údržbě.

Větrání

Do prostoru umístění kotlů se zajišťuje dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelny. Odvod vzduchu se provádí alespoň jedním otvorem u stropu kotelny nebo odváděcím potrubím do venkovního prostoru. Proudění vzduchu nesmí negativně ovlivňovat tah kotle a odvod spalin. Při nuceném větrání kotelny musí být vzduch do kotelny vháněn.

Provozní řád kotelny

Provozovatel musí vydat provozní řád kotelny. Jeho součástí jsou návody k obsluze kotelního zařízení. Provozní řád musí být v kotelně trvale k dispozici. Musí obsahovat zejména:

  • popis zařízení kotelny včetně popisu zabezpečovacích systémů,

  • způsob obsluhy, při občasné obsluze způsob zajištění signalizace do místa trvalého pracoviště,

  • způsob a lhůty kontrol

Nahrávám...
Nahrávám...